Asociația Frends Pentru Dezvoltare
Asociația Frends Pentru Dezvoltare

Scurta descriere:

Asociația Frends pentru Dezvoltare este o organizație democratică și independentă, față de orice autorități publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizații non-guvernamentale, fundații, culte religioase, instituții de învățământ, precum și față de orice alte alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar își rezervă dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare, precum și dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi față de orice chestiune de interes public.
Scopul principal al Asociației este reprezentat de susținerea activităților de dezvoltare ale
societății. Îți desfășoară activitatea în scopul promovării și apărării drepturilor și intereselor
cetățenilor români, intereselor de tip economic, social și cultural ale membrilor săi, precum și a
satisfacerii nevoilor de dezvoltare personală și profesională.


Informații generale

Numele organizației: Asociația Frends Pentru Dezvoltare

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: București, Str. Târgu Neamț, nr. 28, bl MIIB/1, sc. B, et. 1, ap. 52, sector 6

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 5486/303/2014

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Botez Andrei Robert

Președintele organizației: Botez Andrei Robert

Membrii Consiliului Director: Botez Andrei Robert, Năfureanu Alexandru, Ioniță Cristina

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Botez Andrei-Robert