Termeni și condiții de utilizare

Termenii și Condițiile generale de utilizare stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului „votong.ro” de către potențialii vizitatori sau beneficiari.

VotONG (în continuare denumit „Site”, „Platformă”, ”votong.ro”) este o platformă în care societatea civilă își poate alege reprezentanții transparent, printr-un proces bazat pe o participare deschisă a cât mai multor ONG-uri. Platforma este dezvoltată de Code for Romania în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Academia de Advocacy.

1. Obiectivul Platformei

Obiectivul votong.ro este de a facilita alegerea reprezentanților transparent, printr-un proces bazat pe o participare deschisă a cât mai multor ONG-uri.

 • Site-ul permite înregistrarea organizațiilor care respectă condițiile de eligibilitate din regulamentul platformei, prin intermediul unui formular
 • De asemenea, votong.ro pune la dispozitia organizațiilor un formular de propunere de candidați pentru varii runde electorale.
 • Platforma permite și transmiterea unui mesaj către administratorii platformei prin intermediul unui formular simplu.

2. Datele personale prelucrate

Completând formularele puse la dispoziție în formularele configurate în platforma VotONG, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”):

 • numele și prenumele reprezentantului legal al organizației
 • e-mailul reprezentantului legal al organizației
 • numărul de telefon al reprezentantului legal al organizației
 • numele și prenumele membrilor Consiliului Director
 • Cazierul fiscal și cazierul judiciar al candidaților propuși într-o rundă electorală, documente disponibile exclusiv intern pentru verificarea eligibilității de către Comisia Electorală.

VotONG nu este responsabil pentru documentele încărcate de organizații în profilurile lor, respectiv profilurile candidaților lor.

3. Scop și temei

Code for Romania prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor site-ului votong.ro. Code for Romania prelucrează datele personale menționate mai sus doar cu scopul de a construi profilul organizației neguvernamentale electoare și a candidaților săi sau, în cazul utilizatorilor persoane fizice care doresc să ia legătura cu administratorii platformei, în scopul transmiterii de mesaje de răspuns la solicitările acestora.

4. Durata stocării

Datele personale furnizate sunt stocate temporar pe durata funcționării platformei votong.ro.

5. Transmiterea datelor personale către terți

Code for Romania nu va furniza datele personale unor terți. Transmiterea unui mesaj către Code for Romania constituie consimțământul exprimat de tine ca organizația să te contacteze.

Datele pot fi furnizate și către instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

6. Drepturile tale

În calitate de utilizator al platformei votong.ro, potrivit Legii nr. 679/2016, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor personale de către Code for Romania;
 • Dreptul de acces la datele personale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • Dreptul de intervenție, rectificarea, ștergerea sau portabilitatea datelor personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat;
 • începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, dreptul la restricționarea prelucrării.

7. Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor tale personale este o preocupare majoră a Code for Romania, de aceea toate datele personale colectate în cursul vizitelor pe votong.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. Code for Romania folosește tehnologii de ultimă generație și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.

Toate datele personale de pe site sunt stocate și procesate pe servere situate în Uniunea Europeană, ce cad sub incidența legislației europene de protecție a datelor personale. Nicio informație oferită pe acest site nu părăsește teritoriul Uniunii Europene.

Code for Romania se angajează să nu dezvăluie datele personale cu privire la vizitele tale pe votong.ro, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în acest document de Termeni și Condiții.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat.

8. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de Code for Romania. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de catre Code for Romania, titularul acestui drept.

 • Toate drepturile sunt rezervate.
 • Este strict interzisă folosirea acestui Site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului său a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea votong.ro sau a Code for Romania.
 • Code for Romania va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

9. Modificari Termeni și Condiții generale de utilizare Site

"Termenii și Condițiile generale de utilizare" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Code for Romania în privința utilizării votong.ro.

Code for Romania își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi "Termenii și Condițiile generale de utilizare" în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@votong.ro.

10. Despre Code for Romania

Code for Romania este o organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, înființată în anul 2016, al cărei scop este de a mobiliza tinerii profesioniști din domeniul IT să creeze instrumente digitale care ajută în soluționarea problemelor sociale. Code for Romania este înființată și funcționează în conformitate cu legea română, actul constitutiv și statutul său și codul de conduită.

11. Contactează Code for Romania

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea datelor personale de către Code for Romania, ne poti contacta la:

Adresa: Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, mun. București, Romania

E-mail: contact@votong.ro.