Înscriere organizație

Copie a ultimului statut autentificat al organizației și a hotărârii judecătorești corespunzătoare, definitivă şi irevocabilă și copii ale tuturor documentelor ulterioare/suplimentare ale statutului, inclusiv hotărârile judecătorești definitive și irevocabile; Vă rugăm să arhivați documentele și să încărcați o singură arhivă în platformă.