Uniunea Studenților din România
Uniunea Studenților din România

Scurta descriere:

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 111 organizații din 17 centre universitare, reprezentând în mod direct interesele a unui total de 380 000 studenți la nivel național. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova si apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și municipalități și universități.

Uniunea Studenților din România are în prezent 10 domenii de interes în care și-a stabilit obiectivele strategice: Educație, Educație non-formală, Politici de Tineret, Dimensiunea Socială, Angajabilitatea tinerilor, Antreprenoriat, Creativitate și Inovare, Voluntariat, Cultură, Sportul universitar, Educație pentru Sănătate.

Uniunea a inițiat și derulat de-a lungul anilor activități și proiecte de impact național, în sfera educațională, culturală și de tineret. Dintre acestea enumerăm:
Festivalul UniFEST, cel mai mare festival studențesc, cu o tradiție de 17 ani, asigură anual studenților români din diferite centre universitare o gamă largă de acțiuni și evenimente puse în slujba moto-ului: ,,Distracție gratis, nu degeaba!”
Congresul Studenților din România este un proiect ce reunește studenții din întreaga țară, implicați în rezolvarea problemelor ce persistă în cadrul sistemului socio-educațional actual.
USR Summer Camp activează în vederea promovării unui stil de viață sănătos în rândul studenților din România.


Informații generale

Numele organizației: Uniunea Studenților din România

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, camera 123, sector V, București, România

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 18/25.10.2001

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Urzică Loredana Maria

Președintele organizației: Vasile Alexandru-Adrian

Membrii Consiliului Director: Vasile Alexandru-Adrian, Petcu Cosmin, Găvenea Andrei, Andrei Alexander Roberto, Vătafu Mădălina, Chircă Mihaela, Tudor Adelina, Țăvârlău Mihai, Pașca Mădălina, Păvălan Ana, Conuț Christo, Avram Bogdan

Documente