Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații academice, profesionale, think-tank

Organizații academice, profesionale, think-tank

Ștefan Teișanu
Asociația Fapte
Asociația Fapte
Sectiune: Organizații academice, profesionale, think-tank
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Ștefan Teișanu candidează pentru reprezentarea sectorului cultural în CES, pe unul dintre cele 15 locuri alocate societății civile.

Ștefan este propunerea Asociației Fapte și are susținerea Centrului Cultural Clujean, a Asociației Române a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale și a multor organizații culturale, de tineret și din arena civică.

S-a născut în 1983 la Darabani, cel mai nordic oraș al României, în județul Botoșani. Din 2002 locuiește la Cluj-Napoca, unde a devenit cunoscut ca manager cultural și antreprenor în cultură, educație și dezvoltarea comunităților.

Ștefan este co-fondator al asociațiilor Fapte, Nord și Centrul Cultural Clujean și a numeroase proiecte de regenerare comunitară. De asemenea, lucrează, din rol de consultant, cu Banca Mondială, dar și cu numeroase organizații non-guvernamentale din Cluj-Napoca, București, Iași și Botoșani.

Crezul său personal este că oamenii pot fi ceea ce îşi doresc să fie.

Informații generale

Funcție:

Membru de onoare

Activitate profesională:

Ştefan Teișanu este antreprenor social cu experiență în educație, tineret, cultură și dezvoltare de comunități.

Activează în domeniul ONG încă din anul 2000. În prezent este membru de onoare și consilier al Asociației Fapte, președinte și director artistic al Asociației Nord și director executiv al Centrului Cultural Clujean, ONG de cultură și dezvoltare urbană care are ca membri 104 organizații și instituții culturale, universități, cluburi și clustere de afaceri, asociații ale societății civile, administrația locală și județeană.

Centrul Cultural Clujean are un model organizațional unic, prin care cultura creează parteneriate cu celelalte sectoare pentru transformări sociale pozitive și dezvoltare durabilă, folosind inovarea deschisă pentru a genera soluții și acțiuni colective. Ștefan a colaborat ca specialist voluntar al Centrului începând cu iunie 2014, iar de la finalul anului 2016 a preluat conducerea organizației, cu normă întreagă.

Înainte (2012) a co-fondat Asociația Fapte, organizatoare a festivalului Jazz in the Park și a altor acțiuni culturale cu impact în comunitate, fiind primul președinte al Asociației. În 2014 a fondat Asociația Nord, organizație de dezvoltare comunitară înfiinţată la Darabani, oraşul său natal din Moldova, și activă în întreaga regiune.

A fost președinte al AIESEC Cluj-Napoca și a înființat Junior Chamber International în Cluj. Din 2006 până în 2012 a condus Târgul de Cariere (TdC), al cărui co-fondator este. TdC este cea mai mare rețea de evenimente de carieră din România și Republica Moldova. În 2008 JA-YE Europe l-a numit „Tânărul Antreprenor al Anului în România”, pentru merite în inovare în domeniul educației.

Studii:

Cursuri și certificări:
- Leadership Challenge (Blanchard & Human Invest, 2006)
- Trainer (CNFPA, 2010),
- Project Manager (CNFPA, 2011)
- Lean Enterprise (Leanent, 2012)
- participant și apoi formator la zeci de cursuri de management, resurse umane, corporate engagement, management cultural, comunicare, relații internaționale, politici publice

Studii universitare:
- Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Informatică Economică (2002-2006, nefinalizate)

- Executive Master in Business Administration, Hull University UK și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2018, nefinalizat)

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

1. Buna reprezentare în cadrul CES a domeniului cultural și a obiectivelor sale de politici publice;

2. Buna reprezentare în cadrul CES a organizațiilor de tip think-tank, care utilizează modele participative și colaborative precum inovarea deschisă, parteneriatul public-civil, public-privat, public-public, parteneriatul pentru inovare etc.;

3. Creșterea, în special prin aportul membrilor săi care reprezintă societatea civilă, a rolului activ al CES de a face propuneri de politici publice și a vizibilității și transparenței CES.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

1. O perspectivă informată, la zi și în acord cu politicile publice europene și internaționale în domeniul culturii. Avizarea ca atare a propunerilor de politici publice care vin către CES și asumarea responsabilității CES de a propune politici publice noi și necesare în domeniu, pentru a asigura condiții bune - legale, financiare, fiscale și de protecție socială - pentru oamenii și organizațiile din sector, pentru a permite și încuraja investițiile în cultură și parteneriatul dintre cultură și alte sectoare;

2. Îmbunătățirea mecanismelor, inclusiv legale, care permit și încurajează participarea cetățenilor, a societății civile, a mediului academic, a sectorului cultural și a sectorului de afaceri în propunerea și luarea deciziilor de politici publice;

3. Crearea de cadre de consultare cu actori cheie din societatea civilă și nu numai, cu privire la propunerile de politici publice de interes general care ajung în atenția CES sau pe care le propune CES în mod proactiv.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

1. Experiența de management în procese participative și colaborative la nivel local în Cluj și în Moldova (organizații și think-tank-uri, proiecte de cercetare-dezvoltare, acțiuni colective), național (grupuri de lucru ministeriale, proiecte și programe naționale) și internațional (consorții internaționale de instituții academice, organizații culturale și instituții publice, crearea unei rețele de orașe europene care lucrează împreună);

2. Experiența de realizare de strategii locale (Strategia de Dezvoltare Locală Cluj-Napoca, SIDU Zona Metropolitană Cluj), județene (PATJ Cluj) și naționale (Politica Urbană a României) și de politici publice în domeniul culturii și tineretului (cercetare, propuneri de politici și advocacy local, național și european);

3. Experiența de reprezentare a sectorului cultural și a societății civile în general, atât în relație cu factorii politici și administrativi, cât și cu celelalte sectoare cheie ale societății: academic, social, de afaceri etc.).

Organizație

Numele organizației: Asociația Fapte

Scurta descriere:

Fondată la Cluj în 2012, Fapte adună comunități muzicale, culturale și civice pentru a crea un impact în comunitate.

Credem că oamenii și orașele pot fi ce doresc să fie. Și credem în puterea culturii de a contribui la asta. La Fapte ne asumăm o triplă misiune: (1) de a promova muzica și cultura contemporană de calitate, crescându-le audiența, (2) de a imagina, experimenta și da noi folosiri spațiului public și (3) de a crește spiritul civic în comunitățile în care lucrăm, încurajând comportamentul social de a dărui energie pentru mai binele comun. Aducem oamenii împreună, în proiecte implicate în viața orașului.

Ca organizație membră în board-ul Asociației Române a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), pe parcursul anului 2020 Fapte a activat în grupul de lucru format de AROC și Ministerul Culturii care a elaborat propunerea schemei de ajutor de stat pentru industria evenimentelor și sectorul cultural. De asemenea, ca organizație membră a Asociației Centrul Cultural Clujean, Fapte a contribuit la elaborarea de propuneri de măsuri de răspuns rapid din partea Ministerului Culturii și a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru sprijinirea sectorului cultural în timpul stării de urgență și stării de alertă generate de pandemia de coronavirus.

Județ: Cluj

Localitate: Cluj-Napoca