Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Horia-Șerban ONIȚA
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Horia și-a dedicat întreaga evoluție profesională militării pentru o educație de calitate, incluzivă și participativă, reprezentând la nivel național și internațional elevii, studenții și tinerii și încercând să convingă autoritățile să modernizeze sistemul de învățământ, obținând numeroase rezultate concrete pentru beneficiarii educației, precum Statutul Elevului, manualele gratuite pentru clasele a XI-a și a XII-a, coordonarea elaborării Rezoluției Tinerilor, introducerea universităților ca beneficiari finali în Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
În prezent este președintele ANOSR, cea mai importantă federație studențească din România. Cu susținerea reprezentanților elevilor și ai părinților, își propune ca CES să devină un organism relevant pentru educație.
Dorința de a apăra drepturile cetățenilor l-a motivat să aleagă și o carieră în Drept, absolvind Universitatea din București și fiind admis cu cea mai mare notă la nivel național în Baroul București.

Informații generale

Funcție:

Președinte

Activitate profesională:

Activitatea mea profesională a îmbinat sfera reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, studenților și tinerilor la conducerea celor mai importante structuri de profil cu experiența din domeniul juridic.

Cele mai importante poziții ocupate sunt:
2020 - prezent: Președinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR);
2020 - prezent: Admis în profesia de avocat în Baroul București (primul clasat la nivel național);
2020 - prezent: Membru în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS);
2020 - prezent: Membru în Comisia pentru cercetare și educație și în plenul Consiliului Național pentru Tineret al Ministerului Tineretului și Sportului;
2020 - prezent: Student expert în Asigurarea calității al Organizației Europene a Studenților (ESU);
2017 - prezent: Student evaluator ARACIS;
2016 - prezent: Membru în Consiliul Facultății de Drept, Universitatea din București;
2018-2020: Președinte al Asociației Studenților în Drept;
2018 - Stagiar al Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen - Societate civilă profesională de avocați (NNDKP);
2017 - 2020: Reprezentantul studenților în Consiliul de administrație al Universității din București;
2017 - 2020: Secretarul Consiliului pentru Probleme Studențești - Universitatea din București;
2017 - 2020: Membru în Senatul Universității din București;
2017-2018: Vicepreședinte educațional al ANOSR;
2017-2018: Expert pe educație al Forumului European al Tinerilor (YFJ);
2017 - Stagiar la Avocatul Poporului;
2016 - 2017: Vicepreședinte al Consiliului Tineretului din România (CTR);
2015 - 2016: Președinte al Consiliului Național al Elevilor (CNE);
2015 - Expert Consiliul Europei pentru proiectul "Children participation self-assessment tool”.

Din pozițiile ocupate am fost delegat și în numeroase grupuri de lucru și comisii naționale sau internaționale prin care am influențat pozitiv sistemul de învățământ.

Studii:

2020 - prezent: Masterand în cadrul programului de studii universitare „Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat” în cadrul Facultății de Drept a Universității din București;
2016 - 2020: Licențiat în „Drept” la Facultatea de Drept, Universitatea din București (șef de promoție al seriei, premiul „Viorel Mihai Ciobanu”);
2016 - Diplomă de Bacalaureat;
2012 - 2016: Studii liceale la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea (șef de promoție, media 10);

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

a) Reprezentarea drepturilor și intereselor beneficiarilor educației;
b) Asigurarea unei legislații moderne, coerente, predictibile, fără modificări oportuniste;
c) Creșterea proactivității în îndeplinirea mandatului conferit – CES să emită recomandări autorităților din proprie inițiativă, să elaboreze studii privind domeniile de interes și să promoveze eficient recomandările în fața autorităților;
d) Creșterea transparenței și a participării în cadrul CES, prin comunicarea publică a tuturor voturilor exprimate și a amendamentelor formulate, sprijinirea creării unei platforme participative (similare platformei de vot, care ar putea fi folosită cu acordul administratorilor) prin care societatea civilă să își exprime punctele de vedere cu privire la actele normative ce fac obiectul avizului CES, crearea de grupuri de lucru cu organizațiile interesate pe domenii, pentru obiective specifice sau modificări majore de legislație;

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

Voi susține, valorificând parteneriatele cu organzațiile din domeniul educației (elevi, părinți, profesioniști, experți în educație) și tinând cont de prioritățile lor, creșterea investiției în educație la toate nivelurile și pentru toate formele de educație și dezvoltarea unui învățământ de calitate, centrat pe elev/student, accesibil și echitabil pentru toți, participativ și onest. Avem nevoie acută de un sistem de învățământ modern, digitalizat, cu un sistem de formare al cadrelor didactice eficient și un management școlar/universitar depolitizat și profesionalizat, care să ofere elevului/studentului trasee flexibile de învățăre, să susțină și să recunoască abilitățile dezvoltate prin educația non-formală și să îl orienteze atât pentru a deveni un cetățean activ, cât și pentru viitoarea carieră. Experiența mi-a arătat că în domeniu interdependențele necesită o viziune holistică și intervenții sistemice, cu care din nefericire nu am fost obișnuiți.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

De-a lungul activității profesionale, pozițiile de reprezentare pe care le-am ocupat mi-au format experiența de advocacy și negociere pentru prioritățile elevilor, studenților și tinerilor din România. De exemplu, pentru adoptarea Statutului Elevului au fost derulate negocieri pe o durată de 6 luni, după 5 ani de opoziție a Ministerului educației. Experiența în sferele educației și tineretului și de coordonare a unor demersuri cu impact național pentru o categorie largă de beneficiari îmi creează convingerea că voi putea evalua adecvat scopul, impactul și fundamentarea proiectelor de acte normative supuse avizului CES și voi putea promova eficient amendamentele în fața autorităților. De asemenea, coordonarea elaborării unor documente strategice cu organizații ale societății civile din diferite sectoare, precum Rezoluția Tinerilor din 2016, mă recomandă pentru a sprijini transformarea CES într-o instituție care elaborează studii transversale despre modificările necesare în legislație.

Organizație

Numele organizației: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Scurta descriere:

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană din țară, care reprezintă cei peste 500.000 de studenți din România. ANOSR a luat ființă prin reunirea organizațiilor studențești cu tradiție, înființate imediat după Revoluție, fiind coagulată în jurul unor valori și principii care să asigure apărarea drepturilor studenților la cea mai înaltă calitate. În prezent, ANOSR numără 104 de organizaţii studenţeşti din 19 centre universitare și reprezintă studenții din România în cadrul Organizației Europene a Studenților (ESU), Consiliului Tineretului din România (CTR) și Alianței pentru o Românie Curată.

ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică în aprilie 2000 printr-o decizie în recurs a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme pentru crearea federației.

ANOSR reprezintă și promovează interesele studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național, cât și internațional și sprijină organizațiile studențești și studenții pentru creșterea calității învățământului superior, centrarea educației pe student, implicarea studenților în toate procesele decizionale și garantarea respectării drepturilor tuturor studenților din România.

Federația se bazează pe principiile democrației, deschiderii, unității, continuității, transparenței și non-partizanatului și pledează pentru un stil de lucru nedemagogic, nepartizan, bazat pe fapte, documente relevante și standarde de calitate, precum și pe propuneri reale din partea partenerilor de dialog pentru soluționarea problemelor apărute în procesul de reformare a învățământului Superior, precum și a problemelor societății civile.

Printre rezultatele noastre, se numără:

● Prima inițiativă legislativă aparținând 100% studenților – Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/ 2012 în urma demersurilor și la propunerea ANOSR;
● Peste 60 de modificări aduse și integrate în proiectul inițial al Legii Educației Naționale;
● Singurul reprezentant al studenților din România la nivel internațional;
● Prima dezbatere din România privind Procesul Bologna precum și facilitarea integrării Procesului Bologna în universitățile românești prin sesiuni de lucru cu studenții din toate regiunile țării și întâlniri cu actorii decizionali prin programul „Bologna în Universități” (2015);
● Facilitarea primei mobilități interne a studenților din România;
● Primele documente programatice privind Mișcarea Studențească și rolul ei în societate;
● Organizarea celor mai mari proteste studențești din ultimii 20 de ani în contextul subfinanțării cronice din sistemul de învățământ superior – campania 6% pentru educație;
● Prima structură care a lansat campanii naționale de informare și conștientizare cu privire la drepturile studenților („Ce te doare?”- 2006) și reformele din Învățământul Superior („Săptămâna Bologna în Universități”- 2006), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, precum și privind asumarea unor deziderate ce ating nevoile studenților, în contextul alegerilor rectorilor (,,CoRector”- 2019);
● Obținerea de angajamente scrise din partea partidelor politice parlamentare privind obiective din domeniul învățământului superior – campania „Viitorul implică studenții!” (2016);
● Creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, în anul 2016, cu 20,29% față de anul precedent, iar apoi în anul 2017 cu încă 142,16% față de anul precedent, totalizându-se o creștere cu 191,3% a fondului pentru burse studențești în anul 2017 față de anul 2015 precum și elaborarea de amendamente aprobate în domeniul metodologiilor de finanțare a învățământului superior astfel încât indicatorii să fie corelați cu nevoile studenților;
● Introducerea disciplinei „Etică și integritate academică” în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii de licență și masterat din România, precum și poziții ferme, reacții și propuneri în domeniul eticii universitare și a sancționării tuturor formelor de plagiat sau discriminare;
● Obținerea gratuității la transportul feroviar pentru toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată, de stat sau privată, la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă), indiferent de vârsta acestora, indiferent de naționalitatea acestora, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor, inclusiv pe perioada vacanțelor, de către toți operatorii de transport feroviar, la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a, în baza angajamentelor asumate în 2016.

Pozițiile ANOSR, analizele și revendicările noastre se regăsesc în Secțiunea publicații și Secțiunea poziții de pe site-ul federației sau pe pagina principală – www.anosr.ro.

Cele mai importante proiecte ale ANOSR sunt „Bologna în universități”, „Gala Profesorului Bologna”, „Universitățile de vară pentru elevi”, proiectele de tip „Next” (HR, PR, FR, Edu, Junior), Trainingurile regionale de reprezentare a studenților și „Trainingul Național de Reprezentare a Studenților”, „Forumul Organizațiilor Studențești din România (FOSR)”.

ANOSR este reprezentată în toate structurile din domeniul învățământului superior unde sunt implicați studenții – Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Consiliul de Etică și Management Universitar, invitat la Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării, participând de asemenea în mod activ în alte structuri relevante, precum Grupul Național de Lucru privind Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii sau Consiliul Național pentru Tineret. Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti