Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală

Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală

GRIGORESCU SEVASTITA
UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM
UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM
Sectiune: Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Candidatul desemnat de Uniunea Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti - UCECOM este o persoana extrem de serioasa, capabila, cu activitate profesionala laborioasa corespunzatoare CV-ului anexat. A indeplinit si pana in prezent calitatea de membru al plenului CES, din partea societatii civile, desfasurand o activitate continua si consistenta in concordanta cu obiectivele Consiliului Economic si Social.

Informații generale

Funcție:

Presedinte

Activitate profesională:

Conform CV anexat

Studii:

Conform CV anexat

Organizație

Numele organizației: UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

Scurta descriere:

Mișcarea cooperatistă are o lungă tradiție în țara noastră, România aderând la Alianța Cooperatistă Internațională – ACI încă din anul constituirii acesteia (1895). Prima cooperativă de producție și servicii – „Societatea Meseriașilor de Încălțăminte” – s-a înființat la București (1879).
Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești – UCECOM a fost constituită în anul 1951 și reorganizată în anul 2006 (în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației).
UCECOM îndeplinește rolul de reprezentare a sectorului cooperației meșteșugărești, la nivel național și internațional, având, totodată, „scopul de a asigura reprezentarea și promovarea intereselor economice, sociale și culturale ale cooperatorilor și ale membrilor asociați în relațiile cu administrația publică, cu autoritatea de stat, cu alte persoane fizice și/sau juridice, publice sau private, cu organismele internaționale similare, precum și pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste”.
În prezent, la UCECOM sunt asociate, direct sau indirect, peste 450 de entități cooperatiste, respectiv societăți cooperative meșteșugărești (de producție și servicii) și uniuni județene/asociații ale acestora. Resursa umană a sectorului însumează circa 10.000 de persoane, care dețin, în mare majoritate, o dublă calitate (asociați la capital, ca membri cooperatori acționari, și angajați ai propriilor organizații). Societățile cooperative meșteșugărești sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.
De asemenea, în cooperația meșteșugărească lucrează peste 120 de persoane cu handicap, încadrate în muncă în 31 de societăți cooperative, dintre care 9 sunt special organizate („entități protejate”).
Activitățile cooperației meșteșugărești (de producție și servicii) vizează producția de bunuri industriale și de larg consum (confecții textile și tricotaje, mobilă și articole din lemn, încălțăminte și marochinărie, artă populară, meșteșuguri și artizanat, confecții metalice și alte articole și produse), precum și o gamă largă de servicii adresate populației și agenților economici (întreținere corporală și estetică umană, întreținere și reparații autovehicule, confecții și încălțăminte de comandă, reparații radio-TV, electrocasnice, optică, bijuterii, construcții, prestări industriale etc.).
Alte activități: în cadrul sectorului cooperației meșteșugărești se mai regăsesc activități precum: activitate tehnico-științifică și social-culturală, în cadrul Fundației „ARTIFEX”, al cărei fondator unic este UCECOM, învățământ universitar (aproape 1.900 de studenți) în cadrul Universității „ARTIFEX”, având două facultăți acreditate (Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Management-Marketing) și desfășurând 5 programe de licență și 5 programe de masterat, învățământ preuniversitar (circa 6.000 de elevi), în cadrul Fundației „SPIRU HARET”, al cărei fondator unic este UCECOM, cu un colegiu și 9 licee tehnologice, Centre de calificare și reconversie profesională, derulând anual cursuri pentru aproximativ 2.000 de adulți, servicii turistice și de tratament balnear, prin S.C. HEFAISTOS-CM S.A. cu complexe hoteliere funcționale la Mamaia și Sovata, sport de masă și de performanță, în cadrul asociațiilor sportive „VOINȚA”, presă (bilunarul „Viața Cooperației Meșteșugărești”) etc.
Asocieri pe plan intern și internațional: Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Cooperatistă Internațională (ACI), COOPERATIVES EUROPE, Organizația Internațională a Cooperativelor de Producție, Industriale, Artizanale și de Servicii (CICOPA), Confederația Europeană a Cooperativelor de Producție și de Muncă Asociată, a Cooperativelor Sociale și a Întreprinderilor Sociale și Participative (CECOP), Asociația Balcanică pentru Mici Afaceri (BSBA).

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti