Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Mihai Dragoș
Federația Consiliul Tineretului din România
Federația Consiliul Tineretului din România
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Majoritatea vieții mele am fost implicat în reprezentarea colegilor mei - de clasă, de facultate și, mai apoi, de generație. Ultimii 10 ani m-am dedicat în principal reprezentării la nivel național și internațional a tinerilor și, anterior, a studenților. Am influențat politici publice guvernamentale și locale, legi, politici europene, modul în care mișcarea de tineret se raportează la factorii decizionali centrali și locali și modul în care cei din urmă se raportează la noi, precum și modul în care sectorul neguvernamental de tineret își înțelege și își exercită rolul în promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept. Am evoluat etapă cu etapă, am dezvoltat inițiative de referință și de mare impact în și prin organizațiile în care am activat și îmi doresc ca următoarea organizație la dezvoltarea căreia îmi aduc aportul în mod substanțial să fie Consiliul Economic și Social.

Informații generale

Funcție:

Alumnus (fost președinte) și delegat în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei

Activitate profesională:

Mihai este în prezent vicepreședintele Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei, o echipă de 30 de tineri activiști care, împreună cu reprezentanții în domeniul tineretului ai guvernelor statelor membre, elaborează politicile Organizației în domeniu și stabilesc prioritățile programelor acesteia. Anterior, Mihai a condus în calitate de președinte Consiliul Tineretului din România (CTR) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), a fost membru al Consiliul Economic și Social (CES) și manager de proiecte în cadrul Societății Academice din România. A influențat politici publice la toate nivelurile și a (co)fondat inițiative de referință în domeniu precum Rezoluția Tinerilor, Capitala Tineretului din România, Summitul Tinerilor și Universități de Vară pentru Elevi.

Mihai a făcut de asemenea parte din următoarele structuri consultative/participative:
- Grupul European de Coordonare a Dialogului UE cu Tinerii
- Grupul de Lucru „Cultură, Tineret și Sport” (pe care l-a coordonat) din cadrul Forumului de consultare publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul U.E. - "EU-RO 2019"
- Consiliul Consultativ pentru Tineret al MTS
- Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), membru observator

10/2020 - prezent: consilier, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
01/2020 - prezent: vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
10/2014 - 10/2019: președinte, Consiliul Tineretului din România
01/2017 - 08/2018: membru al Plenului, Consiliul Economic și Social
10/2014 - 09/2015: manager de proiect; manager de voluntari - Societatea Academică din România (SAR) și Asociația Pro.Do.Mo
07/2010 - 07/2014: vicepreședinte (1 an), secretar general (1 an), președinte (2 ani) - Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

Studii:

2020 - prezent: studii masterale, Public Sector Management, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
2020 - prezent: studii de licență, Drept, Universitatea din București (forma învățământ la distanță)
2007 - 2010: licențiat în Psihologie, Universitatea din București

Programe de formare/specializare:
- Expert în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene (2015)
- Formator (2009)

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

În următorul mandat, Consiliul Economic și Social va avea misiunea ca, prin activitatea sa și prin modul în care influențează politicile guvernamentale și activitatea de legiferare a Parlamentului, să contribuie la vindecarea rănilor deschise în contextul pandemiei - economice, sociale, de sănătate publică - inclusiv mintală, din educație, cultură, de încredere între noi și față de instituții, raportat la valorile democratice și din alte domenii importante, precum și referitor la modul în care înțelegem și vedem viitorul în general. În acest sens, este important ca CES să asigure un cadru de armonizare a pozițiilor părților pe subiectele de importanță majoră, să realizeze studii și analize pe domeniile de competență, să asigure conexiunea cu structuri și experți relevanți în procesul de avizare și să își folosească toate resorturile instituționale pentru a influența efectiv deciziile în acord cu avizele și recomandările adoptate de Plen.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

Principalele puncte de pe agenda domeniului pentru care candidez (tineret) trebuie să fie cele stabilite de organizațiile de tineret, în urma consultărilor cu tinerii, prin Rezoluția Tinerilor - principalul document de viziune al mișcării de tineret din România, cu o acoperire largă a principalelor domenii și măsuri de relevanță majoră. Acestea trebuie transpuse prin modificarea cadrului legislativ, inclusiv adoptarea proiectului Legii Tineretului, și prin strategii pentru tineret adoptate la toate nivelurile (internațional - ONU, UE, Consiliul Europei, național, județean și local). Tinerii și organizațiile lor trebui implicați în toate fazele ciclului de politică publică (elaborare, decizie, implementare, monitorizare și evaluare). Politicile și măsurile trebuie concepute și implementate cu asigurarea respectării și promovării drepturilor omului, democrației și statului de drept.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

Sunt tânărul cu cea mai amplă experiență de reprezentare națională și internațională în domeniul tineretului (a tinerilor și organizațiilor de tineret) din România. Sunt vicepreședintele Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei, calitate din care sunt implicat în procesul decizional referitor la politicile și prioritățile programelor Organizației în domeniul tineretului, alături de reprezentanții guvernelor Statelor Membre. Am fost președintele Consiliului Tineretului din România și președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România și am facilitat implicarea organizațiilor de profil în marile cauze civice din ultimii ani. Am fost membru CES în perioada 2017 - 2018 și am contribuit la creșterea transparenței, îmbunătățirea funcționării interne, a vizibilității și relevanței instituției în spațiul public și am facilitat implicarea organizațiilor din rețeaua membrilor și partenerilor Consiliului Tineretului din România în elaborarea avizelor.

Organizație

Numele organizației: Federația Consiliul Tineretului din România

Scurta descriere:

CTR reprezintă tinerii și organizațiile de tineret din România în procesele decizionale de la nivel național și internațional și susține participarea lor directă în aceste procese și în cele de nivel local și instituțional / organizațional, precum și creșterea capacității tinerilor și a organizațiilor lor de a influența comunitățile în care trăiesc prin instrumente legale, influențarea proceselor decizionale, lucru cu tinerii, asociere în organizații neguvernamentale, sindicate și partide politice, și dezvoltarea de afaceri.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti