Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală

Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală

BERCU FLORENTIN
Asociatia Laboratorul de Solidaritate
Asociatia Laboratorul de Solidaritate
Sectiune: Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Florentin BERCU este agronom, a absolvit un doctorat și un postdoctorat în care a analizat activitatea socială și economică a cooperativelor agricole moderne, eficientizarea activității și impactul acestora asupra dezvoltării durabile a mediului rural. Are o experiența dobândită în 10 ani de activitate în ONG–uri din domeniul de activitate cooperatist și agricol(Federația Națională PRO AGRO, ANTPAR, COOP RO, UNCSV, ALS), este expert în Grupul de Dialog Civil PAC (Politică Agricolă Comună) DG AGRI, reprezentant al României în Comitetul Coordonator al Cooperativelor și Praesidium COGECA (Confederația Generală Europeană a Cooperativelor din U.E.). Este implicat activ în activitatea științifică de profil și în organizarea evenimentelor specifice sectorului economiei sociale, cooperatist, agricol și dezvoltării.

Informații generale

Funcție:

Colaborator/Voluntar

Activitate profesională:

Februarie 2018 – Prezent – Colaborator/Voluntar - Asociația Laboratorul de Solidaritate
Februarie 2018 – Prezent – Director Executiv - Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal - UNCSV, Bucureşti
Decembrie 2018 – Prezent - Membru în Consiliul de Administrație Societatea Națională "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - S.A.
Noiembrie 2017 – Prezent – Președinte - Asociația Națională a Cooperativelor Agroalimentare din România – COOP RO, Bucureşti
August 2014- Octombrie 2015- Expert stagii Practică - Asociația Română a Cărnii Bucureşti
2013 -Prezent - Membru în Consiliul Director al Asociației Naționale a Tinerilor Producători din România
Octombrie 2011- Ianuarie 2018 – Director General Federaţia Naţională PRO AGRO , Bucureşti
Iunie 2008-Mai 2010 – Managing Partner - S.C. FOC ADVICE CONSULTING S.R.L. Bucureşti
2008-2011 - Membru în Biroul de conducere al Facultăţii de Agricultură
2007-2009 – Asistent Coordonator Campanii Agricole – SC REDALEX SRL
2007-2009 - Vicepreședinte al Liga Studenţilor din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
2007-2011 - Colaborator la emisiunea Viaţa Satului
2006-2011 - Membru in Consiliul Director al Ligii Studenţilor din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
2005-2011 - Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură
2004-2009 - Şef de an la Facultatea de Agricultură, Specializarea Agricultură

Studii:

2014-2015 – Postdoctorat - Institutul de Economie Mondială – I.E.M. ’’IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL COOPERATIVELOR AGRICOLE ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE A MEDIULUI RURAL’’
Decembrie 2011-Martie 2012 - Stagiar pentru activităţi de cercetare a cooperativelor agricole şi altor forme de asociere, Belgia - Gembloux Agro-Bio Tech/Universite de Liege
2009-2012 – Doctorat - Facultatea de Management, Inginerie Economică şi Dezvoltare Rurală – U.S.A.M.V. Bucureşti ’’CERCETĂRI PRIVIND PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII COOPERATIVELOR AGRICOLE DIN ROMÂNIA’’
Iulie-August 2010 – Euralis Graduates' Internship Excellence Program - Cooperativa Euralis Semences şi Facultatea de Agricultură – U.S.A.M.V. Bucureşti
Octombrie 2009 – Iunie 2011 – Masterat Consultanță Agricolă - Facultatea de Agricultură – U.S.A.M.V. Bucureşti
August-Septembrie 2009 – Studii postuniversitare de specializare în Consultanță Agricolă - MAKIS
Martie 2007 –Iunie 2008 – Certificat de absolvire, Modulul Psihopedagogic
2004 – 2009 - Diploma Inginer Agronom – Facultatea de Agricultură – U.S.A.M.V. Bucureşti
2000 – 2004 - Diploma de Bacalaureat / Atestat Analist programator - Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Slobozia, Ialomița

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

Sunt un om de echipă care mizează pe dialog și, în colaborare cu membrii Plenului tripartit, îmi propun să contribui la realizarea următoarelor obiective:
1. Crearea unui cadru legislativ național modern, coerent și predictibil, bazat pe o viziune de ansamblu integrativă și solid fundamentată științific, care să protejeze și să promoveze dezvoltarea economiei sociale, a sectorului cooperatist autentic , sectorul agricol grupat în asociații și cooperative, casele de ajutor reciproc și întreprinderile sociale spre beneficiul populației rurale în spiritul principiilor cooperatiste și al practicii europene în domeniu;
2. Armonizarea legislației naționale cu legislația europeană în sectorul economiei sociale, cooperatist, agricol și în cel al dezvoltării rurale;
3. Integrarea intreprinderilor din economia sociala in politicile economice, cele destinate intreprinderilor mici si mijlocii si ocuparii in conformitate cu potentialul lor economic si social

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

Transformarea cadrului legislativ privind economia socială, sectorului cooperatist, sectorul agricol, casele de ajutor reciproc și întreprinderile sociale într-un cadru coerent și predictibil, bazat pe o viziune de ansamblu integrativă, în baza unor studii de impact și solid fundamentate, inclusiv științific.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

Colaborator/Voluntar - Asociația Laboratorul pentru Solidaritate – ALS
Reprezentant România - Comitetul Coordonator al Cooperativelor și Praesidium Confederația Generală a Cooperativelor din U.E. - COGECA
Director Executiv - Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal din România - UNCSV
Președinte - Asociația Națională a Cooperativelor Agroalimentare din România – COOP RO
Director General - Federația Națională PRO AGRO

Organizație

Numele organizației: Asociatia Laboratorul de Solidaritate

Scurta descriere:

Laboratorul de solidaritate este un centru de resurse pentru organizatii ale economiei sociale, case de ajutor reciproc, cooperative, obsti si intreprinderi sociale. Din anul 2018 Laboratorul de Solidaritate este afiliat la CIRIEC Centrul International de Cercetare a Economiei Sociale si Cooperatiste.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti