Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală

Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală

Balogh Martin
Fundatia Civitas pentru Societatea Civila Cluj
Fundatia Civitas pentru Societatea Civila Cluj
Sectiune: Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Candidez pentru reprezentarea sectorului neguvernamental în CES, pe unul dintre cele 15 locuri alocate societății civile. Domeniul pentru care candidează este Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală. Candidatura lui este susținută de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și de o serie de organizații din domeniul dezvoltării rurale, comunitare.
Sunt născut în Gherla, județul Cluj, activează în mediul neguvernamental de peste 20 de ani fiind implicat în multe proiecte de dezvoltare rurală sau comunitară.
Crede în importanța rolului pe care sectorului neguvernamental o are în dezvoltarea României.
Pe lângă activitatea din cadrul Civitas, sunt conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș Bolyai. Cursuri predate (relevante pentru candidatură) sunt în domeniile Politicilor Publice, Managementului Organizațiilor Neguvernamentale.

Informații generale

Funcție:

Director

Activitate profesională:

Sunt activ în mediul neguvernamental începând cu anul 1999. Am ocupat diverse poziții în mai multe organizații neguvernamentale (voluntar, manager de proiect, director de programe, director, membru în Consiliul Director) active cu precădere în zona dezvoltării rurale, locale. Din anul 2000 fac parte din echipa Fundației Civitas pentru Societatea Civilă în calitate de director de programe iar, începând din anul 2004, în cea de director. Împreună cu colegii mei am dezvoltat în această perioadă peste 100 de proiecte în domeniul dezvoltării rurale. Aș aminti aici doar câteva inițiative de acest fel: Agent de dezvoltare locală (2002 – 2007) prin care am ajutat mai multe primării din mediul rural să aibă o persoană care să dezvolte proiecte, strategii la nivel local; susținerea mișcării Leader în România (2006 – 2012) am pilotat modelul, am organizat cursuri adresate persoanelor interesate și am oferit asistență în dezvoltarea modelului. Începând cu anul 2012 acordăm sprijin micilor fermieri în vederea valorificării produsele lor pe piață. În acest sens am facilitat dezvoltarea mai multor cooperative ale fermierilor. Am luat activ parte la elaborarea Planului Național de Dezvoltare Rurală (2007 – 2013 și 2014 – 2020) și sunt implicat în activitatea Comitetului de Monitorizare al PNDR în ambele perioade de programare. Suntem membri ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și începând cu anul 2016 suntem în Consiliul director al rețelei. Am reprezentat Fundația Civitas pentru Societatea Civilă în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (2007 – 2015). Am fost printre membrii fondatori ai Rural Net. Pe lângă activitatea din cadrul Civitas sunt conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș Bolyai. cursuri în domeniile Politicilor Publice, Managementului Organizațiilor Neguvernamentale și Managementului de proiecte.

Studii:

Studiile universitare le-am absolvit în Cluj-Napoca, la Universitatea Babeș Bolyai, în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Administrație Publică. Am obținut o diplomă de studii aprofundate în Managementul serviciilor publice, iar titlul tezei de doctorat a fost Politici de dezvoltare locală în comunităţi multietnice, fiind susținută în cadrul aceleași universități.
Am participat la mai multe stagii de perfecționare la universități cum ar fi: New York State University, Michigan State University, Corvinus University (Ungaria).
Am obținut diplomă de manager de proiecte, de TOT (trainer of trainers), expert accesare de fonduri, facilitator comunitar – toate acreditate de ANC.
În Curriculum vitae se găsește o listă cu conferințele mai relevante la care am participat în cei 20 de ani de activitate profesională.

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

La nivelul activității mele în Consiliul Economic și Social îmi propun mai multe obiective cum ar fi:
1. O sinergie mai bună între diferitele inițiative de dezvoltare a mediului rural existente în România.
Consider că, în momentul de față există o serie de inițiative disparate de dezvoltare a mediului rural și multe dintre acestea nu sunt corelate între ele. Multe dintre aceste inițiative sunt inițiate de instituții publice și sunt dezbătute în cadrul CES.

2. Creșterea notorietății și transparenței activității Consiliul Economic și Social
3. Îmbunătățirea relațiilor dintre Consiliul Economic și Social și organizațiile neguvernamentale active în domeniile Organizații cooperatiste, agricole, de dezvoltare rurală.
4. Participare activă la nivelul Consiliului și implicarea susținută în teme specifice dezvoltării rurale.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

Prima direcție vizează componenta de asigurarea unei sinergii mai bune între diferitele inițiative de dezvoltare a mediului rural existente în România.
a. În cadrul acestei componente doresc să mă implic în mod deosebit în discuțiile privind dezvoltarea viitorului Program Național de Dezvoltare Rurală și în mod special mă interesează modul în care vor fi reflectate interesele micilor fermieri, consolidarea sectorului cooperatist și a inițiativelor de dezvoltare rurală.
b. Tot legat de acest obiectiv o atenție deosebită o voi acorda și modului în care în cadrul celorlalte strategii sau programe din domeniu sunt sau vor fi reflectate aceste obiective.
A doua direcție se referă la propunerea unor teme specifice activității domeniului în care voi activa venite din partea organizațiilor de profil.
Ambele direcții de acțiune vizează în mod special îmbunătățirea cadrului de elaborare a politicilor publice din domeniu.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

Așa cum e detaliat în curriculum vitae dar, și în experiența profesională a ultimilor 13 ani, am luat parte activ în elaborarea Planului Național de Dezvoltare Rurală (2007 – 2013 și 2014 – 2020) și sunt implicat în activitatea Comitetului de Monitorizare al PNDR în ambele perioade de programare. Suntem membri ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și începând cu anul 2016 suntem reprezentanți și în Consiliul director al rețelei, iar în acest sens consider că activitatea desfășurată în aceste foruri este relevantă pentru ce urmează să facem în Consiliul Economic și Social. De-a lungul activității noastre în cadrul acestor rețele am demonstrat că dețin capacitatea de a propune și a obține acordul celorlalți actori în privința unor teme importante și de actualitate pentru grupurile reprezentate în acele foruri. A

Organizație

Numele organizației: Fundatia Civitas pentru Societatea Civila Cluj

Scurta descriere:

Munca noastră are în centrul ei ideea de „comunitate”. Dedicăm constant timp și energie pentru a crea soluții inovative în zona antreprenoriatului, economiei sociale și a transferului de cunoștințe în folosul comunităților. Fundația Civitas pentru Societatea Civilă este și va rămâne o organizație dedicată programelor de dezvoltare sustenabilă.

Programele şi proiectele noastre sunt în domeniul dezvoltării regionale şi locale, iar cele patru sub-domenii de activitate sunt: dezvoltarea comunitară și buna guvernare, antreprenoriatul și economia socială, creșterea capacității societății civile, respectiv dezvoltarea economică rurală.

Județ: Cluj

Localitate: Cluj-Napoca