Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații din domeniul social

Organizații din domeniul social

Daniela-Doina Bololoi
Asociatia Help Autism
Asociatia Help Autism
Sectiune: Organizații din domeniul social
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Daniela-Doina Bololoi este fondator și președinte al Asociației Help Autism, președinte RO TSA și membru activ al societății civile de peste 10 ani. Daniela este, în acest moment, una dintre cele mai importante și credibile voci care reprezintă persoanele cu autism din România. Candidatura Danielei în Consiliul Economic și Social este susținută de Rețeaua Organizațiilor în Autism RO TSA, FEDRA și Institutul ABA, însumând peste 100 de ONG-uri din România, 6000 de beneficiari direcți și peste 40 000 de beneficiari indirecți.

Daniela este implicată în procese de consultare și fundamentare de politici publice din domeniul social, educațional și economic. Schimbările legislative produse au creat sprijin economic pentru mediul asociativ și o recomanda pentru rolul de membru CES. Ea și-a făcut o misiune personală din crearea punților de legătură între sectoarele social și economic.

Daniela este psiholog, analist comportamental, membru în Plenul Consiliului Economic Sociale.

Informații generale

Funcție:

Președinte

Activitate profesională:

Daniela Bololoi este de 10 ani președintele Asociației Help Autism și de 2 ani președintele Rețelei RO TSA – una dintre cele mai mari coaliții de ONG-uri din România. Misiunea ei este să asigure o reală integrare a persoanelor neurodivese în comunitate.

Help Autism este, alături de RO TSA, FEDRA și Institutul ABA șansa la recuperarea și integrarea pentru cei mai mulți copii din România. În cei 10 ani de activitate, organizația coordonată de Daniela a sprijinit peste 1200 de copii cu tulburare de spectru autist și familiile lor adresându-se tuturor nevoilor aduse de un diagnostic pe viață. Pentru aceasta, a strâns în jurul său o echipă de peste 100 de specialiști – psihoterapeuți, logopezi, kinetoterapeuți, asistenți sociali, fundraiseri, dar și susținători dedicați cauzei – influenceri, ambasadori ai cauzei, voluntari.

În calitate de președinte, Daniela Bololoi a coordonat: activități de conștientizare a autismului, programe de diagnosticare, evaluare și terapie gratuită, programe terapeutice personalizate, dezvoltare de resurse educaționale, fundraising, programe de formare pentru specialiști și cadre didactice, programe de sprijin pentru familii, advocacy. Pentru asigurarea calitatii serviciilor acordate, Daniela s-a format ea însăși ca psiholog clinician și analist comportamental.

Ca avocat al cauzei, a reprezentat organizațiile din domeniu în consultările cu statul pentru: normele pe legea autismului, Planul Național în Autism (2020-2024) și Programul Național de Sănătate Mintală.

Ca lider și vector al schimbarii în societatea civilă, de numele ei se leagă: îmbunătățirea facilităților fiscale – modificarea procentului de direcționarea a impozitului pe venit persoane fizice de la 2% la 3,5%, digitalizarea procesului de depunere a formularelor 230 și extinderea facilității fiscale de direcționare a 20% din impozitul pe venit de către microîntreprinderi, cu impact major pentru tot mediul ONG.

Studii:

Absolventă a cursurilor de analiză comportamentală - Universității Clemson, UK.

Master în Psihologie clinică - Universitatea Hyperion București (2013-2015)

Master în Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale - Universitatea Titu Maiorescu din București (2010-2013)

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

Principalele obiective:

• Asigurarea unui acces real la recuperare pentru persoanele cu neurodiversitate - accesul persoanelor cu autism la o oră de terapie pe zi prin decontarea directă a serviciilor și activarea Planului Național pe Autism 2020-2024 - o șansă reală pentru cele peste 40.000 persoane cu autism din România și un început pentru fiecare din cei 1.000 de copii diagnosticați anual.

• Consolidarea unei relații între mediul economic și proiectele cu impact social - promovarea constantă a facilităților fiscale pentru ONG-uri, acționând în mod responsabil și reprezentând toate entitățile non-profit din România în relația directă între economic și impact social.

• Digitalizare - continuarea demersului de digitalizarea completă a facilității fiscale 3,5% de care depinde sustenabilitatea tuturor ONG-urilor din România.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

1. Dezvoltarea de servicii socio-profesionale pentru adulții cu diazabilități în scopul integrării lor pe piața muncii.

2. Asigurarea accesului real la integrare pentru orice copil cu întârzieri în dezvoltare și la servicii psiho-sociale de calitate prin standardizarea profesiei de analist comportamental.

3. Dezvoltarea de standarde de centre de servicii specializate intregrate pentru copii și adulți cu dizabilități mintale ducând astfel la creșterea caliății serviciilor socio – medicale pentru această categorie dezavantajată.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

• Înființarea și dezvoltarea Asociației Help Autism care la ora actuală oferă sprijin pentru mai mult de 600 de copii. Misiunea asociației este de a îndruma familia pe tot parcursul recuperării copilului, de a asigura resursele financiare și programele specializate de care copiii cu autism au nevoie pentru a se dezvolta la potențialul lor și a se integra social.

Advocacy
• Constituirea în 2018 a rețelei naționale RO TSA, formată din 86 de ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale pentru persoane cu tulburări de spectru autist (TSA).
• Demersuri alături de FEDRA privind modificarea cotei din impozitul anual de la 2% la 3,5 %.
• Reglementarea dreptului legal al ONG-urilor de a colecta, procesa și depune formulare 230 în numele contribuabililor, precum și virarea rapidă a fondurilor.
• Expertiză în elaborarea de Polici Publice.
• Demersuri ale rețelei RO TSA împreună cu FEDRA, pentru stabilirea unei proceduri de depunere a formularelor 230 în format electronic.

Organizație

Numele organizației: Asociatia Help Autism

Scurta descriere:

Misiunea Asociației Help Autism este de a ghida pașii copiilor cu minți aparte de la evaluare și diagnostic la terapie, de la integrare școlară la tranziția spre viața de adult.
Îmbunătățirea calității vieții, apărarea și promovarea drepturilor și intereselor persoanelor cu tulburări pervazive de dezvoltare, tulburări de limbaj, retard motor, retard mintal și orice alte tulburări de dezvoltare, precum și a familiilor acestora au fost liniile directoare ale tuturor programelor și acțiunilor asociației, încă de la înființare, din 2010.

Asociația a pornit de la nevoia părinților unui copil diagnosticat cu autism de a colecta fonduri pentru programul terapeutic al propriului copil, de care avea nevoie pentru a se recupera și a se integra social. La scurt timp a realizat ca experienta ei este experienta a sute sau mii de parinti, determinandu-i să înceapă misiunea de a sprijini cât mai multe familii, în prezent ajungând in 2020 la a ajuta peste 600 de copii și familiile acestora prin programe de recuperare specializate și personalizate (terapie comportamentală aplicată, ocupațională, kinetoterapie și orice alte terapii ajutătoare). Pentru aceasta, Asociația a strâns în jurul său o echipă de peste 60 de specialiști – psihoterapeuți, logopezi, kinetoterapeuti, asistenți sociali, fundraiseri, dar și susținători dedicați cauzei – influenceri, ambasadori ai cauzei, voluntari.

Totodata, nevoile familiilor copiilor cu TSA a determinat Asociatia in a cauta solutii pentru cat mai multi dintre ei, astfel ca a strans alaturi alte 85 de organizatii din domeniul autismului, marea lor majoritate funizori de servicii sociale, formand Reteaua organizatiilor in autism RO TSA. Alaturi de cele 86 de organizatii din RO TSA si Federatia FEDRA, Asociatia Help Autism dezvolta din 2018 activitati in sprijinul a peste 3000 de persoane cu TSA si familiilor lor.

Activitățile organizației:
 Campanii de comunicare pentru creșterea gradului de conștientizare a autismului;
 Programe de diagnosticare, evaluare și terapie gratuită;
 Dezvoltarea de programe terapeutice personalizate și resurse educaționale pentru copiii cu TSA;
 Campanii de fundraising pentru susținerea financiară a serviciilor de recuperare pentru copiii înscriși în Asociație;
 Programe de formare în Terapia ABA și practica pentru specialiști;
 Cursuri dedicate cadrelor didactice pentru integrarea copiilor în grădinițe și școli;
 Suport și cursuri/workshopuri de dezvoltare personală pentru părinți;
 Campanii de advocacy;
 Dezvoltarea de resurse pentru instituțiile și organizațiile care activează în domeniul furnizării serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor lor.

Proiectele organizației
De-a lungul timpului Asociația Help Autism a implementat mai multe proiecte în domeniul social. Dintre acestea, printre cele mai recente se numără:
1) Proiectul „Help Community” implementat în aprilie 2020 finanțat din fonduri atrase de către Asociație, granturi și donații. Proiectul este în desfășurare și a adunat, până în prezent, un număr de 270 ore de consiliere psihologică și asistență socială, 10.200 kg de alimente și produse de necesitate, 38.500 măști, 10.000 mănuși și botoșei, 85 viziere, 110 litri dezinfectant. Acestea au ajuns la persoane și familii aflate în situsții de risc și centre de bătrâni din toată țara. Acestora li se adaugă produse și servicii care vor fi livrate, până la finalul anului 2020, persoanelor, familiilor și ONG-urilor vulnerabile din cadrul rețelei RO TSA (rețeaua din care fac parte 86 de ONG-uri active în domeniul autismului) printr-un grant de 112.235 lei obținut în cadrul programului „În stare de bine”: 300 de pachete de alimente și produse de protecție, tablete și 200 de ore de servicii online (asistență socială, consiliere psihologică, administrativă și organizațională).
2) Proiectul „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)” (cod SIPOCA 313/110709) a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Activitățile proiectului s-au desfașurat în perioada 2018-2019 și au vizat:
• formarea unei rețele naționale informale a organizațiilor care activează în domeniul serviciilor sociale adresate copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA) și familiilor acestora (peste 3000 de beneficiari) și
• formularea unei propuneri de politică publică alternativa privind servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoane cu TSA - „Dezvoltarea cadrului de organizare a serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate și a standardizării acestora”. La acest proces au participat peste 60 de ONG-urilor și 40 de instituții cu atribuții în domeniu (DGASPC-uri, MMJS, CMBRAE, DAS Galați, CNAS).
3) Campania pentru 3,5% - campania a inclus mai multe demersuri privind o serie de măsuri care să crească accesul ONG-urilor la aceasta facilitate fiscală:
• modificarea cotei din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pe care contribuabilul poate alege să-l redirecționeze pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult de la 2% la 3,5 % (alături de FEDRA, ARC și Dăruiește Viața);
• modificarea procedurii de depunere a formularelor 230 (alături de FEDRA) – depunere în format electronic pe perioada stării de urgență și 30 de zile după (Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2020);
• Procesarea formularelor 230 pe baza de borderou transmis online de catre ONG-uri si virarea sumelor aferente in cel mult 90 de zile, aspect ce a dus la deblocarea fondurilor pentru Ong-uri si eliminarea riscului procesarii acestora cu mare intarziere;
• construirea și publicarea pe website-ul organizației a ghidului pentru depunere rapidă a formularelor de redirecționare a impozitului pe venit pe e-guvernare.ro, ghid destinat tuturor ONG-urilor.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti