Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Grigore Ionuț-Alin
Federația Forumul Tinerilor din România
Federația Forumul Tinerilor din România
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Ionuț-Alin GRIGORE este în prezent student doctorand în cadrul Școlii Doctorale ”Simion Mehedinți”, Universitatea din București, studiile de licență și masterat finalizându-le în cadrul aceleiași instituții. Alin are o experiență profesională de 10 ani în mediul organizațiilor non-guvernamentale din România, ocupând poziții de conducere în cadrul mai multor organizații studențești și de tineret. În perioada 2016-2018 a fost Președintele Uniunii Studenților din România, iar din anul 2018 reprezintă cu mândrie Forumul Tinerilor din România. Proiectele coordonate de Alin au avut impact național și au vizat consilierea și orientarea în carieră a tinerilor, formularea de politici publice, susținerea accesului la educație pentru elevi și studenți etc.. Începând cu 2018, Alin a participat la Conferințele Europene de Tineret, o ocazie excelentă pentru ca vocea tinerilor români să fie făcută auzită, iar interesele lor să fie reprezentate în cadrul forumurilor de discuții internaționale.

Informații generale

Funcție:

Președinte

Activitate profesională:

Decembrie 2018 - prezent - Președinte al Forumului Tinerilor din România
Octombrie 2015 - prezent - Președinte și fondator al Clubului Român pentru Volunturism
Mai 2018 - Septembrie 2019 - Manager de proiect în cadrul ”CoolJobs”, proiect finanțat prin POCA
August 2016 - Decembrie 2018 - Președinte al Uniunii Studenților din România
Ianuarie 2017 - Octombrie 2018 - Reprezentant al societății civile în Comisia pentru educație, Tineret, Sport, Cercetare, Formare, în cadrul Consiliului Economic și Social al României
Noiembrie 2015 - Noiembrie 2017 - Reprezentantul Studenților în Comisia de Etică a Universității din București, Universitatea din București
Iunie 2014 - Octombrie 2016 - Vicepreședinte, Asociația Studenților Universității București
Mai 2013 - Mai 2015 - Președinte, Asociația Studenților Geografi
Octombrie 2013 - Noiembrie 2017 - Reprezentantul Studenților în Senatul Universității din București
Octombrie 2013 - Noiembrie 2017 - Consilierul Studenților Facultății de Geografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din București

Studii:

Octombrie 2016 – prezent – Student doctorand în cadrul Școlii Doctorale ”Simion Mehedinți”, Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Octombrie 2014 – iulie 2016 – Masterat – Managementul Resurselor și Activităților Turistice, Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Octombrie 2011 – iulie 2014 – Licență – Geografia Turismului, Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Septembrie 2007 – iulie 2011 – Diplomă de Bacalaureat, Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”, Târgoviște
Certificate și diplome obținute până în prezent:
Brevet de turism - Manager în activitatea turistică
Modul Psihopedagogic 1
Modul Psihopedagogic 2
Certificat ANC - Manager
Certificat ANC - Competențe antreprenoriale
Certificat ANC - Formator
Certificat ANC - Inspector Referent Resurse Umane

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

Transparentizarea și promovarea activității CES, astfel încât acesta să devină cu adevărat forum de reprezentare, dialog și dezbatere al partenerilor sociali și societății civile organizate.
Actualizarea permanentă și dezvoltarea actualei baze de date cu reprezentanții societății civile și formarea unui grup larg de organizații care să fie consultate periodic, în funcție de expertiză și domeniile de interes;
Realizarea unui raport lunar cu toate inițiativele legislative adoptate în cadrul Plenului CES, precum și al amendamentelor adoptate de Plen și Comisii și publicarea acestuia pe toate rețelele media de care dispune FTR.
Asigurarea expertizei juridice (legislativă și fiscală) prin intermediul resurselor proprii ale FTR, astfel încât voturile acordate de mine și de reprezentanții noștri din comisii să fie unele fundamentate.
Monitorizarea respectării drepturilor și a intereselor tinerilor în cadrul tuturor propunerilor legislative și promovarea măsurilor de capacitare a tinerilor

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

În contextul pandemic dificil pe care îl traversează umanitatea în general și țara noastră în particular, consider că este esențială deblocarea, dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Tinerilor, aflat la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. De asemenea, este foarte importantă elaborarea și alinierea noii Strategii Naționale de Tineret la noile realități pe care le traversăm în această perioadă. Aceasta trebuie să aibă în vedere contextul pandemic și efectele produse de noul coronavirus asupra tinerilor, lipsa interacțiunii face-to-face, desfășurarea de activități exclusiv în mediul online, precum și noile provocări pe care tinerii le-au întâmpinat.
De asemenea, consider că este foarte importantă dezvoltarea unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță, dezvoltarea și finanțarea corespunzătoare a centrelor de tineret, sprijinirea înființării de Consilii Consultative, dar și programe de sănătate și igienă mentală pentru tinerii din România.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

Unul dintre momentele relevante care mă recomandă pentru a ocupa un loc în CES este experiența pe care am dobândit-o în calitate de Reprezentant al societății civile în Comisia pentru Educație, Tineret, Sport, Cercetare, Formare în cadrul CES în perioada ianuarie 2017-octombrie 2018. În calitate de reprezentant am analizat proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori, precum și elaborarea proiectelor de avize care au fost supuse dezbaterii Plenului CES.
Un alt moment relevant care mă recomandă pentru a ocupa un loc în cadrul CES este experiența pe care am dobândit-o în calitate de președinte al Uniunii Studenților din România și al Forumului Tinerilor din România. Exercitând aceste funcții am acumulat abilități privind coordonarea și conducerea activității de management, de elaborare a planului strategic al celor două organizații, dar mai ales de reprezentare a intereselor și drepturilor tinerilor din România atât pe plan național cât și internațional.

Organizație

Numele organizației: Federația Forumul Tinerilor din România

Scurta descriere:

Forumul Tinerilor din România reprezintă drepturile și interesele tinerilor și ale organizațiilor de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.
În vederea realizării scopurilor sale, Forumul îşi propune următoarele obiective:
- Stimularea participării democratice a tinerilor;
- Cercetare în domeniul politicilor publice care vizează şi/ sau influenţează viaţa tinerilor;
- Elaborare de recomandări cu privire la politicile publice care vizează şi/sau influenţează viaţa tinerilor;
- Monitorizarea procesului de luare a deciziilor cu scopul de a promova drepturilor membrilor Forumului;
- Ocuparea tinerilor pe piaţa muncii si Incluziunea sociala.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti