FEDERAȚIA COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE
FEDERAȚIA COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE

Scurta descriere:

Coaliția pentru Educație este o federație creată în 2015 de ONG-uri active în domeniu și are ca misiune asumată coagularea energiilor și resurselor pentru împlinirea unei viziuni curajoase despre învățare în România. Federația a fost constituită de un nucleu de organizații neguvernamentale cu peste 20 ani de experiență în domeniu și mii de beneficiari, pe diferite paliere ale educației, fie că este vorba despre preșcolari, elevi, studenți, educatori sau părinți. Organizații membre: FNO - Fundația Noi Orizonturi, Asociația ROI, IDEE - Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație, Asociația Fabiola Hosu, Asociația C4C - Communication for Community, ARDOR - Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică, Asociația Organizație Umanitară CONCORDIA, Asociația Teach for Romania, Asociația „Fundația Tineri pentru Tineri”, Asociația REPER21, Fundația United Way România, ARL - Asociația Română de Literație, REF - Fundația Roma Education Fund Romania, Asociația Aproape de TINEri, Școala de Valori, SOS - Satele Copiilor România.

Abordăm consecvent cinci teme majore din educație, cu priorități dezvoltate în Manifestul Coaliției pentru Educație (www.coalitiaedu.ro):
- calitatea resurselor umane; - participare și echitate în școli; - descentralizarea sistemului de învățământ; - curriculum și evaluare; - finanțare și bună guvernanță. În acest sens, Coaliția pentru Educație își asumă următoarele roluri: asigurarea unui spațiu de dialog care strânge împreună oameni dedicați educației, formularea de propuneri și promovarea de modificări de politici publice/legislație în domeniu, contribuție activă la dezvoltarea și implementarea unei strategii naționale pentru educație, facilitarea de schimburi de bune practice, semnalarea derapajelor sistemului educațional față de cele mai bune practici internaționale.

Am fost implicați, în ultimii cinci, în majoritatea proceselor de consultare și în activitatea grupurilor de lucru care au vizat domeniul educației, inclusiv în toate etapele (2016-2019) proiectului național „România Educată” al Administrației Prezidențiale care vizează dezvoltarea unei viziuni și obiective de țară pentru educație și cercetare 2018-2030. În prima jumătate a anului 2020, am evaluat (cercetare la nivel național) implicarea sectorului neguvernamental din domeniul educației în activități care atenuează impactul pandemiei în comunitățile cele mai sărace și am promovat exemplele de bună practică în cadrul grupului de lucru organizat de Guvernul României pentru organizarea reluării educației față în față. 2020 a însemnat și contribuții, prin documente de poziție, la pilotarea programului de master didactic, precum și la fundamentarea deciziei asupra noilor planuri cadru din învățământului secundar superior.


Informații generale

Numele organizației: FEDERAȚIA COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: Str. General Nicolae C. Dona, nr. 16, sector 1, București

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 10/PJ/2015

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Daniela Vișoianu

Președintele organizației: Daniela Vișoianu

Membrii Consiliului Director: Vișoianu Daniela, Beteringhe Victor Emanuel, Șerban Anda Ilona, Lixandru Claudia, Romaniuc Liliana, Certan Olivia Diana, Cochină Claudia Nicoleta

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Vișoianu Daniela