Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri

Vișoianu Daniela
FEDERAȚIA COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE
FEDERAȚIA COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE
Sectiune: Organizații din domeniul sănătate, educație și tineri
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Președinta Federației "Coaliția pentru Educație" este implicată în procese de consultare și fundamentare de politici publice din domeniul educației. În cadrul Asociației C4C - Communication for Community coordonează proiecte dedicate grupurilor vulnerabile, comunităților defavorizate prin intervenții integrate, inclusiv prin antreprenoriat social.
Este formator și facilitator în procese de învățare formală – ca profesor asociat în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, și nonformală, pentru manageri de proiect, mediatori școlari, consilieri vocaționali și specialiști în advocacy și formularea de politici publice. Are o formare ca specialist în activități de coaching și este pasionată să practice atât cu profesioniști individuali, cât și cu echipe.
În perioada 2019 - 2020 a fost implicată în finalizarea documentului de viziune elaborat în cadrul proiectului național ”România Educată”, precum și în activitatea grupului de lucru dedicat pilotării masteratului didactic.

Informații generale

Funcție:

Președinte

Activitate profesională:

Experiențe de muncă în toate sectoarele societății:
- sectorul public: direct, prin poziția recentă de consilier al ministrului educației și indirect, prin participarea la activitatea a numeroase grupuri de lucru organizate de mai multe dintre ministerele de linie pe tematici legate de educație. Se adaugă experiența dobândită ca membru în Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020.
- mediul asociativ: în organizații în care a avut funcții și roluri de conducere, coordonare, reprezentare, dar și colaborator ca expert și formator în cadrul altor organizații din domeniile educației, antreprenoriatului social, egalității de șanse între femei și bărbați, politicilor publice. În perioada 2017-2018 a fost membră a Consiliului Economic și Social.
- mediul privat: ca antreprenor și manager de resurse umane care a avut responsabilități în entități private inclusiv cu activitate de producție industrială (cv detaliat atașat).
Experiența concretă este completată de activități de analiză și reflecție, concretizate în opinii exprimate în mod public pe blogurile adevărul.ro și prin alte canale de comunicare.

Studii:

Licențiată în Litere – Universitatea din București
Diplomă în management – The Open University
Master în Management Strategic și Dezvoltare Socială – Universitatea București

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

Îmbunătățirea capacității de participare la formularea și ajustarea politicilor publice din domeniul educației de către sectorul neguvernamental, prin invitarea acestora la lucrările comisiilor de specialitate ale CES.

Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii de către tineri (preşcolari şi elevi) și de a genera creșterea nivelului de pregătire a resurselor umane implicate - două dintre problemele majore ale sistemului educațional din România.

Creșterea nivelului de apreciere a muncii și rezultatelor sectorului, la nivel guvernamental și legislativ, prin îmbunătățirea sistemului de colaborare și de consultare a părților interesate, în domeniul educației, pentru fundamentarea avizelor emise de către Consiliu. Îmi asum acest obiectiv, personal, ca parte din contractarea unei eventuale poziții de membru în Consiliul Economic și Social.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

1) educație – o așteptare rezonabilă ca pe perioada următorilor ani să fie propusă o nouă lege a educației. Aproape fiecare ședință de plen CES are pe ordinea de zi o propunere de lege sau modificare legislativă care are impact asupra domeniului, ceea ce impune ca în comisiile și plenul CES să existe competențe de completare, modificare și avizare.
2) funcționarea societății civile - există așteptarea ca reprezentanții desemnați să aibă reprezentativitate și legitimitate pentru a genera creșterea încrederii în capacitatea sectorului de a contribui la dezvoltarea societății. Aplicat la CES: generarea unor soluții funcționale care să fie susținute atât de patronate cât si de sindicate, dat fiind faptul că sistemul educațional este cel mai mare angajator public, în timp ce are cea mai mare responsabilitate pentru calitatea capitalului uman.
3) contribuție în perioada de recuperare de după criza sanitară, economică anticipată, astfel încât să fie adresate mai bine inechitățile sociale.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

Candidatura mea vine în contextul unei prezențe anterioare ca membru în CES, în perioada 2017 – octombrie 2018, un mandat scurtat cu mult înainte de termen printr-o decizie politică. Prezența mea în CES a însemnat poziții publice asumate, de protejare a cetățenilor și drepturilor lor, încurajarea profesionalizării modului de funcționare a Comisiilor de Specialitate din CES și fundamentarea avizelor date de CES pe propuneri legislative din domeniul educației. Scrisoarea de intenție anexată detaliază experiența concretă din domeniul formulării de politici publice. Activitatea mea nu s-a limitat la poziții exprimate în Plenul CES, ci și la analize și puncte de vedere publice. Federația Coaliția pentru Educație, care mă mandatează pentru această candidatură, este o structură de tip umbrelă, cu membri cu experiențe și dimensiuni diferite, atât organizații mici, cât și organizații mari și cred că am demonstrat că pot asigura un spațiu de încredere și colaborare în care să se poată construi.

Organizație

Numele organizației: FEDERAȚIA COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE

Scurta descriere:

Coaliția pentru Educație este o federație creată în 2015 de ONG-uri active în domeniu și are ca misiune asumată coagularea energiilor și resurselor pentru împlinirea unei viziuni curajoase despre învățare în România. Federația a fost constituită de un nucleu de organizații neguvernamentale cu peste 20 ani de experiență în domeniu și mii de beneficiari, pe diferite paliere ale educației, fie că este vorba despre preșcolari, elevi, studenți, educatori sau părinți. Organizații membre: FNO - Fundația Noi Orizonturi, Asociația ROI, IDEE - Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație, Asociația Fabiola Hosu, Asociația C4C - Communication for Community, ARDOR - Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică, Asociația Organizație Umanitară CONCORDIA, Asociația Teach for Romania, Asociația „Fundația Tineri pentru Tineri”, Asociația REPER21, Fundația United Way România, ARL - Asociația Română de Literație, REF - Fundația Roma Education Fund Romania, Asociația Aproape de TINEri, Școala de Valori, SOS - Satele Copiilor România.

Abordăm consecvent cinci teme majore din educație, cu priorități dezvoltate în Manifestul Coaliției pentru Educație (www.coalitiaedu.ro):
- calitatea resurselor umane; - participare și echitate în școli; - descentralizarea sistemului de învățământ; - curriculum și evaluare; - finanțare și bună guvernanță. În acest sens, Coaliția pentru Educație își asumă următoarele roluri: asigurarea unui spațiu de dialog care strânge împreună oameni dedicați educației, formularea de propuneri și promovarea de modificări de politici publice/legislație în domeniu, contribuție activă la dezvoltarea și implementarea unei strategii naționale pentru educație, facilitarea de schimburi de bune practice, semnalarea derapajelor sistemului educațional față de cele mai bune practici internaționale.

Am fost implicați, în ultimii cinci, în majoritatea proceselor de consultare și în activitatea grupurilor de lucru care au vizat domeniul educației, inclusiv în toate etapele (2016-2019) proiectului național „România Educată” al Administrației Prezidențiale care vizează dezvoltarea unei viziuni și obiective de țară pentru educație și cercetare 2018-2030. În prima jumătate a anului 2020, am evaluat (cercetare la nivel național) implicarea sectorului neguvernamental din domeniul educației în activități care atenuează impactul pandemiei în comunitățile cele mai sărace și am promovat exemplele de bună practică în cadrul grupului de lucru organizat de Guvernul României pentru organizarea reluării educației față în față. 2020 a însemnat și contribuții, prin documente de poziție, la pilotarea programului de master didactic, precum și la fundamentarea deciziei asupra noilor planuri cadru din învățământului secundar superior.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti