Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”

Scurta descriere:

Fundația Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” este o organizație de drept privat, înființată în 1999, cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental. Misiunea Agenţiei este orientată în vederea păstrării şi afirmării personalităţii romilor, a recunoaşterii lor ca minoritate etnică şi naţională, prin activităţi de cercetare, documentare şi difuzare, elaborare şi implementare a politicilor sociale în folosul romilor.
Obiectivele Fundației Agenţia “Împreună” au vizat de-a lungul timpului atât dezvoltarea comunităţilor locale de romi precum şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi parteneriat cu instituţii publice centrale şi locale. Aceste obiective s-au reflectat în activitatea depusă. Astfel, proiectele derulate în domenii precum dezvoltarea comunitară locală, ocuparea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a ong-urilor, facilitarea parteneriatelor locale, formarea de reţele de tineret, programele pentru femei rome, dar şi multitudinea de cercetări intreprinse pentru a analiza situaţia romilor pe piaţa muncii, au evidenţiat preocuparea fundaţiei noastre pentru incluziunea socială a romilor sub mai multe aspecte.
Din 1999, Fundația Agenţia Împreună a gestionat peste 50 programe sprijinite financiar de către Comisia Europeana, Banca Mondială, Fundaţia Soros, Fundaţiile Olandeze, Roma Education Fund, Ambasada SUA, etc. Din 2002, Fundația Agenţia Împreună creează şi sprijină politici sociale pentru romi (Bursa locurilor de muncă, Caravana ocupării, Strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor). Am fost de asemenea contractaţi împreună cu alte organisme pentru a acorda Asistenţă Tehnică Guvernului României în gestionarea programelor Phare, a granturilor, facilitării comunitare, formarea de reţele şi acces la servicii sociale. Obiectivele noastre se situează pe două planuri. În primul rând lucrăm pentru dezvoltarea locală a comunităţilor de romi prin metoda facilitării comunitare. În al doilea rând, am dezvoltat programe la nivel naţional pe domenii specifice precum: educaţie, ocupare, tineret, gen, participare civică locală, etc. pentru dezvoltarea şi adaptarea politicilor de incluziune socială la nevoile comunităţilor de romi.
Experții nostri fac parte din diverse echipe de specialiști care au lucrat activ la Acordul cadru semnat între România și UE pentru perioada 2007-2013, dar și pentru perioada 2013-2020, au fost membri ai Comisiei Prezidențiale pentru analiza riscurilor sociale și demografiec, a proiectului Administrației Prezidențiale „România Educată”, sunt parte a Comisiei pentru desegregare de pe lângă Ministerul Educației Naționale.
Rezultatele noastre din ultimii 20 ani ne-au arătat că acolo unde se lucrează ÎMPREUNĂ pentru aceste obiective, schimbările în bine sunt posibile şi generează la rândul lor alte schimbări.


Informații generale

Numele organizației: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: strada Slobozia nr 31, sector 4, București

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 91/24.07.2003

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Gelu Duminică

Președintele organizației: Romanița Elena Iordache

Membrii Consiliului Director: Romanița Elena Iordache, Crina Marina Mureșanu, Smaranda Witec

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Gelu Duminică