Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații pentru protecţia drepturilor omului

Organizații pentru protecţia drepturilor omului

Gelu Duminică
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”
Sectiune: Organizații pentru protecţia drepturilor omului
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Gelu Duminică este directorul executiv al Agenției Împreună și este activ în societatea civilă de 21 de ani. Gelu este, în acest moment, una dintre principalele voci care reprezintă minoritatea romilor în spațiul românesc și un expert recunoscut, atât la nivel național cât și european, în domeniul incluziunii romilor, dar si în cel social și educațional. Cu o activitate în peste 100 de comunități, expertiza lui Gelu este centrată pe echitate, drepturi și politici sociale. În cei 21 de ani de activitate, a susținut cauzele grupurile dezavantajate dezvoltând chiar și un curs academic pe care îl susține în cadrul UniBuc, SAS. Experiența de cercetare și analiză a politicilor publice naționale și europene care derivă din domeniul drepturilor omului, este materializată în peste 30 de studii și rapoarte, realizate cu Academia Română, UniBuc, INS, UNICEF, CE, Fundația Soros, dar și cu Guvernul României sau cu diverse entități ale mediului asociativ. Gelu a fost membru al CES (2016-2018).

Informații generale

Funcție:

Director executiv

Activitate profesională:

De 20 de ani, Gelu este directorul executiv al Agenției Împreună. A fost expert în numeroase proiecte și programe ale CE, CoE, UNICEF, Banca Mondială, etc. În ultimii 16 ani, Gelu are o activitate de cercetare solidă, multe dintre rapoartele sale fiind citate de politicile publice realizate la nivel european și național. Este eseist pentru diverse publicații, articolele sale fiind centrate pe problematica echității și drepturilor omului. A făcut parte din comisii de specialiști care au realizat politici naționale (Strategia de îmbunătățire a situației romilor din România, memorandumul de incluziune socială, strategia de desegregare, acordul cadrul UE-România 2013-2020, ”România Educată”, Observatorul Social, grupurile de consultanță pentru programul URBAN și POCU, etc.). A reprezentat societatea civilă în CES în perioada 2016-2018, contribuind major la transparentizarea din acea perioadă a activității acestei instituții. Programele implementare sub coordonarea lui Gelu au fost transformate în politici naționale (vezi Bursa Locurilor de munca pentru Romi) și chiar europene (vezi: Role Models - parte a ERASMUS +).

Studii:

Doctor în Sociologie - Universitatea din București
Master Politici Social Europene - Universitatea București
Licențiat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială - Universitatea București

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

1. Reprezentarea intereselor societății civile în dezvoltarea politicilor publice
2. Transparența activității CES
3. Creionarea politicilor publice într-un mod transparent, sustenabil și realist
4. Încurajarea și susținerea dialogului în interiorul sectorului civic pentru a putea cuprinde punctele de vedere de la nivel local
5. Coalizarea reprezentanților sectorului civic prezent în CES, astfel încât să putem deveni o voce puternică și respectată.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

Este foarte important ca echitatea și principiul non-discriminării să fie valori asumate ale politicilor asumate de statul român. De asemenea, CES poate organiza dezbateri, cu guvernul și parlamentul, pe aceste tematici cu scopul de a-i familiariza cu domeniul. Nu în ultimul rând, ca membru în plen, voi participa, ori de câte ori este cazul, și în ședințele comisiilor de specialitate atunci când subiecte importante pentru sector și pentru societate vor fi puse în dezbatere.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

Am făcut parte din CES (2016-201) contribuind major la transparentizarea activității societății civile. Astfel, pentru a formula puncte de vedere în ședințele ordinare, am colaborat cu ONG-uri din domeniile relevante pentru orice propunere legislativă aflată în discuție și am prezentat, prin postări publice, atât activitatea din timpul ședințelor, cât și propunerile legislative care erau supuse atenției noastre. Am luat poziție, în ședințe și public, ori de câte ori am considerat că se încalcă principiile democratice și interesele organizațiilor, în timpul lucrărilor (Ex: unitățile protejate), acest mod de poziționare atrăgând ”furia” politicienilor vremii care m-au considerat incomod. În plus, experiența mea personală, dezvoltarea profesional-academică și cea profesională m-au făcut să înțeleg mai bine, atât zona de drepturi ale omului, cat și perspectiva care trebuie pusă în practică atunci când se dorește creionarea unor politici publice coerente și reale.

Organizație

Numele organizației: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”

Scurta descriere:

Fundația Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” este o organizație de drept privat, înființată în 1999, cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental. Misiunea Agenţiei este orientată în vederea păstrării şi afirmării personalităţii romilor, a recunoaşterii lor ca minoritate etnică şi naţională, prin activităţi de cercetare, documentare şi difuzare, elaborare şi implementare a politicilor sociale în folosul romilor.
Obiectivele Fundației Agenţia “Împreună” au vizat de-a lungul timpului atât dezvoltarea comunităţilor locale de romi precum şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi parteneriat cu instituţii publice centrale şi locale. Aceste obiective s-au reflectat în activitatea depusă. Astfel, proiectele derulate în domenii precum dezvoltarea comunitară locală, ocuparea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a ong-urilor, facilitarea parteneriatelor locale, formarea de reţele de tineret, programele pentru femei rome, dar şi multitudinea de cercetări intreprinse pentru a analiza situaţia romilor pe piaţa muncii, au evidenţiat preocuparea fundaţiei noastre pentru incluziunea socială a romilor sub mai multe aspecte.
Din 1999, Fundația Agenţia Împreună a gestionat peste 50 programe sprijinite financiar de către Comisia Europeana, Banca Mondială, Fundaţia Soros, Fundaţiile Olandeze, Roma Education Fund, Ambasada SUA, etc. Din 2002, Fundația Agenţia Împreună creează şi sprijină politici sociale pentru romi (Bursa locurilor de muncă, Caravana ocupării, Strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor). Am fost de asemenea contractaţi împreună cu alte organisme pentru a acorda Asistenţă Tehnică Guvernului României în gestionarea programelor Phare, a granturilor, facilitării comunitare, formarea de reţele şi acces la servicii sociale. Obiectivele noastre se situează pe două planuri. În primul rând lucrăm pentru dezvoltarea locală a comunităţilor de romi prin metoda facilitării comunitare. În al doilea rând, am dezvoltat programe la nivel naţional pe domenii specifice precum: educaţie, ocupare, tineret, gen, participare civică locală, etc. pentru dezvoltarea şi adaptarea politicilor de incluziune socială la nevoile comunităţilor de romi.
Experții nostri fac parte din diverse echipe de specialiști care au lucrat activ la Acordul cadru semnat între România și UE pentru perioada 2007-2013, dar și pentru perioada 2013-2020, au fost membri ai Comisiei Prezidențiale pentru analiza riscurilor sociale și demografiec, a proiectului Administrației Prezidențiale „România Educată”, sunt parte a Comisiei pentru desegregare de pe lângă Ministerul Educației Naționale.
Rezultatele noastre din ultimii 20 ani ne-au arătat că acolo unde se lucrează ÎMPREUNĂ pentru aceste obiective, schimbările în bine sunt posibile şi generează la rândul lor alte schimbări.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti