FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Scurta descriere:

Federația, înființată inițial la nivelul regiunii Nord Est, și-a extins activitatea la nivel național, pentru a fi o voce a celor care realizează, în sistem privat, servicii sociale.
FONSS și-a asumat ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale.
Federația este formată în acest moment din 37 de organizații neguvernamentale, persoane juridice, implicate în furnizare de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile, cu activitate recunoscută în domeniul lor.
FONSS își propune să contribuie la întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale din România de a acționa în domeniul serviciilor sociale, pentru atingerea următoarelor scopuri:
• promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale în politicile publice locale, regionale, naționale, europene și transfrontaliere, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
• sprijinirea organizațiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor sociale;
• conștientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor sociale în comunitate, ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.
Organizațiile membre ale FONSS implementează în prezent 128 servicii sociale în 12 județe ale țării, pentru aproximativ 5000 de beneficiari direcți și peste 10.000 beneficiari indirecți. Cele 37 organizații membre ale federației se adresează tuturor categoriilor de persoane aflate în risc de excluziune socială sau sărăcie : copii și tineri din familii cu venituri reduse, tineri care părăsesc sistemul de protecție specială, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane care se confruntă cu adicții, victime ale traficului de persoane, ale violenței domestice, persoane fără adăpost. Organizațiile noastre lucrează atât în mediul urban cât și rural, cunosc foarte bine specificul socio-economic al localităților lor și sunt actori activi în dialogul cu autoritățile locale.
FONSS a realizat peste 20 inițiative de politici publice și propuneri de îmbunătățire a legislației privind serviciile sociale, unitățile protejate autorizate pentru persoanele cu dizabilități, finanțarea sustenabilă a sectorului social, respectarea drepturilor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Urmare a inputului FONSS, o parte a propunerilor sale specifice au fost incluse în Strategia Națională pentru Reducerea Sărăciei și Incluziune Socială 2015-2020, precum și în Strategia ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020. FONSS a avut un dialog activ cu reprezentanții Comisiei Europene în România și cu echipele de experți de la Bruxelles, implicați în procesul Semestrului European.
FONSS este membră în Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale, precum și în Colegiul pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), în Grupul de lucru extins pentru Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă post-2020, în structurile parteneriale pentru elaborarea programelor operaționale 2021-2027 (POIDS și POEO). În 2019 FONSS a devenit membră în Federația Europeană a Angajatorilor Sociali , care militează pentru recunoașterea furnizorilor neguvernamentali de servicii sociale ca angajatori, în vederea dezvoltării unui comitet sectorial pentru servicii sociale, la nivel european.
FONSS are încheiate acorduri de parteneriat cu celelalte federații din sectorul social (FONPC, Federația Dizabnet, Confederația Caritas, federațiile asociațiilor de părinți ai copiilor/tinerilor cu dizabilități, Consiliul Național al Dizabilității din România, Romanian Women’s Lobby), precum și cu Federația Națională a GAL-urilor.
Datorită capacității sale integratoare la nivel național, FONSS a inițiat în 2020, alături de partenerii săi Confederația Caritas România, FONPC și Federația Dizabnet, demersul de a dezvolta și consolida o Platformă Socială în România, o coaliție-umbrelă care să permită tuturor federațiilor și coalițiilor din domeniul social să se unească și să se organizeze într-o voce unică, mai puternică, pentru dialogul cu autoritățile publice. Acest proiect va deveni activ din ianuarie 2021.


Informații generale

Numele organizației: FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Județ: Iasi

Localitate: Iasi

Adresa fizică: Strada Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava, Iași

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 15/C/2014

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Adrianus Muit

Președintele organizației: Adrianus Muit

Membrii Consiliului Director: Presedinte – Adrianus Muit- Asociatia Betania Bacau, Vicepresedinti – Corina Mighiu- Asociatia Salvati Copiii Iasi si Aurora Vatamaniuc – Fundatia Star of Hope Romania, Membri in CD- Mariana Ursan- Centrul Diecezan Caritas Iasi si Elena Matache – Organizatia Umanitara Concordia.

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Diana Chiriacescu