CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII DIN ROMÂNIA
CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII DIN ROMÂNIA

Scurta descriere:

Membru cu drepturi depline al European Disability Forum (EDF), Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) este o organizație de tip federație, fără scop patrimonial, neguvernamentală, umanitară, apolitică, non-profit, formată din organizații reprezentative la nivel național pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Consiliul Național al Dizabilității din România s-a înființat în anul 2004 la solicitarea Comisiei Europene, ca cerință a aderării României la Uniunea Europeană.

CNDR funcționează în conformitate cu principiile universale ale drepturilor omului și ale libertăților sale fundamentale, potrivit prevederilor propriului său statut, legislației române și documentelor europene și internaționale privind problematica dizabilității.

CNDR are misiunea de a apăra și promova drepturile şi interesele legitime comune tuturor persoanelor cu dizabilităţi din România.

Scopul CNDR este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu dizabilități din România și de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu prevederile Convenției ONU, ale Declarației Universale a drepturilor omului, cu Regulile Standard privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu Dizabilități, Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Declarația de la Madrid și ale tuturor celorlalte documente internaționale din domeniul dizabilității.


Informații generale

Numele organizației: CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII DIN ROMÂNIA

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: STR. MAIOR ATANASE IONESCU, NR. 46, SECTOR 2

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 16504985

Reprezentant legal

Reprezentant legal: DANIELA TONTSCH

Președintele organizației: DANIELA TONTSCH

Membrii Consiliului Director: TUPILUȘI TUDOREL, GRECU MIHAIL, VRĂSMAȘ ECATERINA, GEORGETA CRIȘU, MIHALCEA ADRIAN, BÎRSANU MIHAI, DANIELA TONTSCH

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: TONTSCH DANIELA