Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații pentru protecţia drepturilor omului

Organizații pentru protecţia drepturilor omului

Bogdan Simion
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC
Sectiune: Organizații pentru protecţia drepturilor omului
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Am deosebita onoare să vă prezint cadidatura mea din partea Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC, ca reprezentant al societăţii civile în Consiliul Economic si Social. Candidatura din partea FONPC este depusa in cadrul sectiunii "Organizatii pentru drepturile omului", in conformitate cu criteriile prezentate in Metodologia de vot.

FONPC este una din organizatiile umbrela importante din Romania care promoveaza, in principal, drepturile copilului si Conventia Natiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului - civile, politice, economice, sociale si culturale, cu scopul de a asigura dezvoltarea completa a potentialului copiilor intr-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie.

Informații generale

Funcție:

Presedinte

Activitate profesională:

Fundatia SERA Romania, director executiv, 1996 - prezent, contributie constanta la reforma sistemului de protectie a copilului in Romania, inchiderea a peste 85 de centre de plasament de tip vechi, deschiderea a peste 57 de centre de zi si recuperare pentru copil cu dizabilitati, programe de integrare/reintegrare familiala a copiilor din protectie speciala (8 judete), programe de prevenire a sarcinii nedorite (34 judete), evaluarea sistemului de protectie a copilului program POCA, colaborari cu UNICEF, Banca Mondiala, Consiliul Europei, Comisia Europeana.
Asociatia pentru Dezvoltarea Copilului si Institutul pentru Dezvoltarea Copilului, director executiv, 2004 - prezent, studiu longitudinal pe grup randomizat privind studiul efectelor institutionalizarii asupra dezvoltarii copilului, numeroase cursuri de formare specialisti protectia copilului, formare manageri DGASPC si SPAS.
FONPC, presedinte, vicepresedinte si presedinte de onoare, 1997 - prezent, reprezentare FONPC la nivel european in cadrul Eurochild si ChildPact, la nivelul Comisiei Europene, Consiliului Europei, UNICEF, reprezentare nationala la nivelul ANPDCA, ANDPDCA, Ministerul Muncii, Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Ministerul Fondurilor Europene, Strategia Nationala pe drepturile copilului 2015-2020, Strategia Nationala pe Dizabilitate 2015-2020, influentarea politicilor publice pe drepturile copilului la nivelul ministerului muncii, prezentarea Raportului alternativ cu privire la Drepturile Copilului al FONPC in 2009 si 2016 in fata Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva, reprezentarea FONPC in Pactul pentru Drepturile Copilului cu principalele partide politice si semnarea Manifestului pentru Drepturile Copilului de reprezentantii Parlamentului european, reprezentarea Romaniei in Comitetul care a elaborat Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului.
Consiliul Economic si Social, Membru Plen si Vicepresedinte CES din partea societatii civile (2017-2018)

Studii:

1988 - 1994 Doctor de medicina generala, Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davilla", Facultatea de Medicina Generala, Bucuresti

1995 - 1996 Competenta in conducerea serviciilor sociale si de sanatate, Institutul National de Sanatate Publica si Managementul Serviciilor de Sanatate, Bucuresti

2010 - 2011 Auditor de Calitate, EOQ Quality Auditor si EOQ Quality Systems Manager, European Organization for Quality si Asociatia Romana pentru Calitate

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

A. Asumarea de catre CES a tuturor atributiilor prevazute prin L. 248/2013 prin asigurarea unui dialog tripartit la nivel national intre partenerii sociali, prin elaborarea de analize si studii privind realitatile economice si sociale (nerealizata de CES pana acum), prin semnalarea catre Guvern si Parlament a aparitiei unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor acte normative (nerealizata de CES pana acum) si prin analiza si imbunatatirea aplicarii conventiilor internationale si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale (nerealizata de CES pana acum).
B. Imbunatatirea diseminarii informatiilor referitoare la activitatea de avizare prin numirea unor profesionisti din partea soc. civile in Comisiile de specialitate ale CES si consultarea mai multor specialisti externi CES.
C. Cresterea consultarii ong-urilor prin modificarea Legii Dialogului Social prin introducerea reprez. soc. civile in Comisiile de Dialog Social de la nivelul Ministerelor.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

# promovarea drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România;
Drepturile copilului sunt inca in coada listei Executivului si Legislativului. Domeniul drepturilor copilului detine cifre negative care plaseaza Romania pe primele locuri in statisticile europene. Cifrele referitoare la saracie, analfabetism functional, abandon scolar, accesul la servicii de sanatate, trafic de persoane, discriminare, mame minore, exploatare prin munca, abuz si neglijare sunt in continuare extrem de ridicate in Romania.
# implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice, asa cum stipuleaza prevederile Conventiei pentru Drepturile Copilului semnata si ratificata de Romania.
# crearea unui sistem national de monitorizare a drepturilor copilului si abordarea intersectoriala
#reducerea polarizarii rural-urban si necesitatea cresterii calitatii serviciilor publice.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

- experienta indelungata de negociere si munca cu actori relevanti diferiti in domeniile de interes ale Consiliului Economic si Social
- numirea in 2015 prin Decizie a Prim Ministrului ca reprezentant in CES si perioada intre sept. 2015 - ian. 2017 in care alaturi de cativa colegi din grupul reprezentantilor societatii civile am pus presiune pe institutiile statului pentru a modifica de trei ori L. 248/2013 pentru a permite deblocarea situatiei plenului CES si admiterea societatii civile.
- perioada ian. 2017 - oct. 2018 in care am fost membru al Plenului CES, membru Biroului Executiv si vicepresedinte al CES din partea societatii civile in care am reusit integrarea societatii civile in CES
- perioada ian. 2018 - sept. 2018 in care am condus Comisia CES pentru elaborarea Regulamentului de Functionare al CES care continua sa fie in vigoare.

Organizație

Numele organizației: Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC

Scurta descriere:

PREZENTARE
FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE
PENTRU COPIL

 FONPC este o rețea de ONG-uri din România care activează în domeniul protecție şi bunăstării copilului, de mai bine de 20 de ani, fiind principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv, experiența şi expertiza membrilor săi.
 FONPC a derulat neîntrerup din Noiembrie 1997 proiecte și activități. În vederea atingerii obiectivelor propuse, FONPC lucrează în strâns parteneriat cu donatorii, finanțatorii, autoritățile locale şi naționale, organizații neguvernamentale, organizații internaționale, instituții europene, societatea civilă, comunitatea şi cu alţi actori implicați în promovarea respectării Drepturilor Copilului.
 FONPC există cu şi pentru membrii săi, 65 de ONG-uri, în folosul copiilor şi al comunității ghidându-se după principiile şi prevederile statutare şi promovând următoarele valori: identitatea si autonomia membrilor, eficienţă în comunicare şi acţiune, decizie democratică, solidaritate, deschidere, încredere, respect reciproc, echitate, consecvenţă si continuitate, parteneriat, transparență, participare şi implicare.

DIRECȚIILE STRATEGICE PRIORITARE ALE FEDERAȚIEI
• Promovarea şi respectarea drepturilor copilului, prin aducerea unei priorităţi europene pe agenda politică şi publică din România;
• Implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice;
• Monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului;
• Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului.
FONPC LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

• Federația este membră a Consiliului de Coordonare al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA.
• Federația face parte din Coaliția anti-sărăcie și a participat la întâlnirile acestei coaliții.
• Federaţia este membrǎ a Euro Child și ChildPact două reţele europeanǎ focalizate pe tematica drepturilor copilului. În cadrul acestor reţele FONPC se implică activ în influenţarea politicilor publice privind drepturile copilului la nivel european și regional.
• Federația a deținut timp de 2 ani vicepreședinția Consiliului Economic și Social – CES.
• Fonpc a fost propusă anul acesta pentru a face parte din Colegiul pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor care funcționează pe lângă Prim Ministru României.
• FONPC a creat cu sprijinul asociaţiei Solidarite Laique din Franţa, un parteneriat solid la nivel regional, colaborând strâns cu reţelele de ONG-uri din Republica Moldova „Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi a Familiei” şi „Reţeaua naţională pentru Copil” din Bulgaria.
• FONPC este membru al Observatorului Internațional de Justiție Juvenilă (IJJO), cu sediul la Bruxelles. Includerea de către IJJO a Federației ca membru, este o formă de recunoaștere la nivel european a implicării FONPC în accesul la justiție prietenoasă pentru copii.
• La nivel European, Federația a avut pentru 14 luni o persoană detașată la Consiliul Europei – Divizia pentru Drepturile Copilului și a fost singurul ONG din România invitat la lansarea noii Strategii a Consiliului Europei cu privire la Drepturile Copilului în Bulgaria 2016.
• FONPC este partener al Comisei Europene, fiind invitat la toate consultările publice, la schimburile de experiență și la aște acțiuni derulate de Comisia Europeană.

ACTIVITATE

Federaţia a implementat acţiuni de lobby şi advocacy pentru ameliorarea legislaţiei privind finanţarea de către stat a serviciilor sociale oferite de ONG-uri: legea contractării serviciilor. De mai bine de 10 ani milităm pentru liberalizarea pieței de servicii sociale și pentru calitate în serviciile sociale. Suținem managementul de caz, managerul și supervizarea în servicii sociale, prin acțiuni de advocay, cursuri de formare și parteneriate strategice.

Toate acţiunile FONPC sunt derulate cu sprijinul celor peste 65 de ONG-uri care activează în diferite domenii cum ar fi: centre de zi pentru copiii și părinții care provin din medii defavorizate, centre de consiliere şi terapie pentru copii şi părinţi, centre pentru copilul cu dizabilităţi şi a copilului cu autism (centre de recuperare, centre de reintegrare), centre pentru copiii abuzaţi, servicii pentru: copiii străzii, copiii romi, copiii a căror părinţi sunt la muncă în străinătate, copiii dispăruţi şi exploataţi, programe şcoală după şcoală, programe de educaţie parentală, programe pentru combaterea violenţei în familie, programe pentru combaterea traficului de persoane, acţiuni pentru prevenirea abandonului şcolar şi prevenirea separării copilului de familie, activităţi de petrecere a timpului liber şi integrare socială, educaţie pentru sănătate, dezinstituţionalizare, reintegrarea copiilor în familie şi adopţie.

În vederea susținerii parentalității proiectul „Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală – PF2- 27”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuției Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă şi implementat de Fundaţia Copiii Noştri în parteneriat cu „Formation des Parents - CH” (Lausanne, Elveţia) şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC); își propune îmbunătăţirea politicilor naţionale în domeniul educaţiei prin promovarea unei strategii naţionale de educaţie parentală ca şi cadru legal general. Acest proiect se bazează pe transferul de experienţă şi informaţii practice în domeniul educaţiei parentale, de la partenerul elveţian către profesioniştii români. Din 2016 și până în prezent FONPC derulează programe de educație paremtală în 8 județe ale țării, în vederea susținerii viitorilor părinți și a părinților în vederea prevenirii violenței împotriva copilului dar și pentru a sprijini parentalitatea și atașamentul precoce copi-familie. Peste 300 de cadre didactice au fost formate pentru a deveni educatori parentali, peste 1000 de părinți au beneficiat de suport. Platforma www.eduactieparentala.ro sprijină formarea profesioniștilor.

În perioada 2009 – 2016 FONPC a derulat două mari programe de susținere a viitorilor părinți și a tinerilor părinți: ”Acompanierea naşterii” finanţat de Ambasada Franţei şi Ambasada Olandei în România și ”Bune tratamente pentru copil și părinți” finanțat de Ambasada Franței și UNICEF România în Parteneriat cu Institutul pentru Ocrotirea Mamei și a Copilului – IOMC, au avut drept scop analiza respectarii drepturilor copilului şi mamei în perioada perinatala, prin promovarea sanataţii mamei şi copilului, evidenţierea nevoilor de acompaniere a parinţilor înainte, în timpul şi dupa naşterea copilului, precum şi susţinerea parinţilor în noul rol şi prevenirea abandonului (parasirea copilului) şi a tulburarilor de atasament. În cadrul acestui proiect au avut loc trei conferinţe naţionale (Cluj, Iași și Timișoara), un grup de lucru naţional la nivelul Secretariatului General al Guvernului. De asemnea, s-a realizat un studiu naţional şi două ghiduri pentru moaşe şi pentru părinţi. Cele două ghiduri au fst tipărite în peste 3000 de exemplare și distribuite prin maternități părinților. Acest suport a fost foarte bine primit de către părinți și profesioniști.

De-a lungul a mai bine de 8 ani FONPC a fost implicată în monitorizare drepturilor copilului și promovarea unei structuri independente de promovare, protecție şi monitorizare a drepturilor copilului de tip Avocatul Copilului sau Comisarul pentru drepturile copilului. Federația a creat propriile mecanisme de monitorizare a drepturilor copilului. FONPC trimite o dată la 5 ani către Comitetul ONU de la Geneva Raportul alternativ cu privire la respectarea drepturilor copilului în România.

Preocupările Federației pentru întărirea rolului sectorului civil în influențarea politicilor a fost prioritară. Astfel că FONPC a derulat o serie de proiecte în acest sens precum și „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” în parteneriat cu Fundația Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și proiectul “O Federație mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014. Grație celor două proiecte FONPC a reușit consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecției copilului în vederea creșterii contribuției acestora la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună promovare, protecție şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România.

Proiectul „Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția copilului”, implementat de SOS Satele Copiilor în parteneriat cu FONPC și finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, aduce în cadrul Federației pentru prima dată, abordarea integrată a serviciilor pentru tinerii din mediul rural și a celor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Justiția prietenoasă pentru copil este una din principalele priorități ale FONPC. În acest sens, Federația a derulat Proiectul ,,AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România !” finanțat de Ambasada Franței în România prin care FONPC a dezvoltat în România, într-o perspectivă sustenabilă, capacități umane și logistice, precum și un cadru legal conform cu standardele europene și internaționale în domeniul audierii minorilor victime ale unor infracțiuni, minorilor martori și minorilor în conflict cu legea. Astfel FONPC a înființat în România 3 camere de audiere a minorului la: Dolj, Cluj și București, a format echipele multidisciplinare și intersectoriale de profesioniști, a semnat protocoale de colaborare la nivel central dar și la nivel județean și local în cele trei orașe unde există camere de audiere. De asemenea, FONPC a creat o serie de instrumente de lucru pentru profesioniști.

PARTENERIATE

În cadrul proiectelor implementate, FONPC s-a bucurat de parteneriate stabile şi de încredere cu diverse entităţi şi instuţii de mare valoare în domeniul promovării drepturilor copilului: Reprezentanța UNICEF în România, Ambasadele: Franţei, Olandei, Elveției, Belgiei, Poloniei, Slovaciei,Canadei, precum și Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul Francez din București.

Federația a colaborat cu Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu”, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

De-a lungul anilor FONPC a încheiat parteneriate cu Ministerul Educației şi Cercetării, Ministerul Muncii, Familiei și Justiției Sociale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Justiție, Ministerul Public, Agenția Națională Antitrafic, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și alte instituții de la nivel central.

În cadrul diverselor acțiuni organizate de FONPC s-au încheiat parteneriate cu Senatul României şi Camera Deputaţilor, Secretariatul General al Guvernului, precum şi cu autoritățile publice locale: DGASPC: Argeş, Tulcea, Neamţ, Alba, Arad, Vaslui, Bacău, Sibiu, Dolj, Cluj etc., Direcţii de Sănătate Publică: Iaşi, Timiş, Satu Mare, Constanţa, Bucureşti, Argeş, Alba, Dolj, etc.

În ultimii cinci ani, Federaţia a reuşit să atragă pentru diverse acțiuni, sponsori şi companii, precum și numeroși parteneri media.

De 20 de ani Federația se dezvoltă datorită membrilor săi dar mai ales a voluntarilor care sunt anual implicați în proiectele și acțiunile derulate.

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti